Lærer- og sykepleierstreiken

«Sykepleiere og lærere er to av samfunnets viktigste yrkesgrupper, men med lavest status og lav lønn. Vi må ta vare på disse menneskene som gjør en slik enorm innsats! Lykke til med streiken, jeg heier på dere:)

T

«Enorm innsats? Er det derfor ungdommer, etter flere års barnehage, med utdannede førskolelærere, og 10 år på skolen, omtrent ikke kan lese eller skrive?

1+2=9«Jeg synes de forskjellige yrkesgruppene skal slutte å streike for høyere lønn og heller streike for lavere basis-boutgifter. Bort med vann og kloakkavgift f.eks. Det er noe alle som eier en leilighet eller et hus burde få. Bort med formuebeskatning og eiendomsbeskatning på en stykk bolig.eller streik for fri tannlege!

Hans A.«Når ingenting står på spill er streik ikke annet enn utpressing. Staten på den andre siden har ingen forsvar mot denne streiken annet enn å gi etter for kravene. I mange andre land har de skjønt det for lengst og er streik i det offentlige ULOVLIG.

Lazysod«Streik for høyere lønn er dessverre foreløpig eneste muligheten for å få Staten til å forstå alvoret. At det skjer år for år sier vel heller litt mer om at myndighetene må få seg en vekker hvert år, fordi det faktisk ikke skjer noe, de har ikke fattet alvoret.

Jorun«Den som mener at streik hører hjemme i forrige århundre bør lese historie om arbeidsfolks levekår før de lærte å organisere seg.

Bernt Christophersen