Lærerne og nasjonale prøver

DAGEN ETTER

at de første nasjonale prøvene i lesing ble gjennomført, trykker Dagbladet et intervju med meg under overskriften «Mener lærerne ikke har lest leksa». Dette er en sterk fordreining av hva jeg faktisk uttalte meg om, nemlig utsagn fra én bestemt kritiker i Landslaget for norsklærere. Selv om jeg altså var uenig med ham, mener jeg ikke at «lærerne ikke har lest leksa».

Intervjuet med meg ble for øvrig gjort før prøvene ble avholdt. Reaksjonene etterpå, fra hele landet, er stort sett bare positive, både fra lærere og elever. Prøvene skal være et verktøy for lærere, skoler og myndigheter for å sikre elevene bedre tilpasset opplæring. Også kritikeren i Landslaget for norsklærere viste seg etter hvert å være for de nasjonale prøvene, bare vi følger dem godt nok opp. Jeg er enig i at det er viktig, og derfor er dette et viktig tema, både i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og i den stortingsmeldingen om kvalitet som jeg nylig har presentert.