AGENDA-LEDER: Marte Gerhardsen.
AGENDA-LEDER: Marte Gerhardsen.Vis mer

Lag nye skattebetalere

Mulighet til å bidra til samfunnet er en forutsetning for god integrering. 

Meninger

Flyktninger som kommer til Norge bør raskest mulig ut i jobb eller utdanning. Slik går integreringen best, slik får vi nye skattebetalere. Likevel sitter mange tusen asylsøkere årevis i mottak uten rett til å ta seg arbeid. Problemet forsterkes av at politi og UDI etter fjorårets økning i antall asylsøkere har prioritert å behandle de søknadene som med stor sannsynlighet blir avslått. Grupper med stor innvilgelsesprosent, slik som flyktninger fra Syria og Eritrea, har derfor måtte vente lenger enn før. I mellomtida sitter de rett og slett på vent. Dette er sløsing med menneskelige ressurser.

Integreringsutvalget som Tankesmien Agenda har initiert la onsdag fram notatet «Ti bud for en bedre integrering». Ledende politikere fra alle de fem sentrum-venstre-partiene har sammen med forskere og Agenda-leder Marte Gerhardsen jobbet sammen i et halvt år for å utvikle felles politikk på integreringsfeltet. Deltakerne signerer som privatpersoner, men er svært sentrale i ledelsen av hver sine partier og har også til en viss grad konferert sine partikolleger underveis i arbeidet. Forslagene fra utvalget vil dermed bli tatt inn som vesentlige innspill til programarbeidet i de fem partiene fram mot stortingsvalget neste år.

Forhåpentligvis vil partiene ta godt imot forslaget om økt bruk av midlertidige arbeidstillatelser for asylsøkere. I dag er kravet til dokumentert identitet før man kan få midlertidig arbeidstillatelse så strengt, at det er strengere enn kravet for å få opphold i Norge. Dette forsinker deltakelse i arbeidslivet, derfor vil utvalget gjøre det lettere å få midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som kommer fra land med høy innvilgelsesprosent.

Integreringspolitikken fra utvalget skiller seg på vesentlige punkter fra regjeringens, og statssekretær Hanne Caroline S. Iversen (Frp) i Justisdepartementet var i gårsdagens Klassekampen rask til å avvise forslaget om midlertidige arbeidstillatelser. Hun tror det vil bidra til at flere asylsøkere og flyktninger vil komme til Norge framfor andre land. Heldigvis er det få eller ingen holdepunkter for å si at tiltaket slik forslaget er utformet vil skape en slik effekt. Argumentet kan dessuten brukes mot enhver form for humanitet i møte med flyktninger.

Mulighet til å bidra til samfunnet er en forutsetning for god integrering. Deltakelse gjennom arbeid og skatt skaper nye nordmenn. Slik sikrer man den norske velferdsstaten.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.