Barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av det som skjer i barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Endre Vellene / Dagbladet
Barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av det som skjer i barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Endre Vellene / DagbladetVis mer

Debatt: Barnehage

Lager et kunstig skille mellom lek og læring

Den norske og nordiske barnehagetradisjonen bygger på en forståelse av at omsorg, lek, danning og læring henger sammen.

Meninger

Regjeringens barnehagepolitikk bygger på at alle barn skal å få et like godt tilbud, og at barnehagen skal bidra til en barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Dette har vært og er kjernen i barnehagens oppdrag. Det er også kjernen i hvordan regjeringen jobber med å legge til rette for enda bedre barnehager.

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert. I et innlegg 21. februar skriver fire barnehagelærerstudenter ved Høgskolen i Østfold mye klokt om betydningen av omsorg, lek og medvirkning i barnehagen. Men de tror åpenbart at regjeringen er uenig at leken er viktig – det er vi ikke.

Som det står i forslaget til ny rammeplan, så skal leken ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi anerkjennes. Leken skal være en arena for barnas utvikling, læring, sosiale og språklige samhandling. Samtidig mener jeg de fire studentene lager et kunstig skille mellom lek og læring.

Den norske og nordiske barnehagetradisjonen bygger på en forståelse av at omsorg, lek, danning og læring henger sammen. I vårt forslag til ny rammeplan for barnehagen bygger vi videre på dagens rammeplan.

For dere som snart skal ut og praktisere som barnehagelærere, vil jeg tro det er viktig med en tydelig rammeplan som gir klarere forpliktelser til arbeid med omsorg, lek, læring, danning, kommunikasjon, språklig og sosial kompetanse. Det vil styrke kvaliteten i barnehagen. Studentene påstår også at regjeringen vil fjerne barnas rett til medvirkning i barnehagen. Det er feil.

I vårt forslag understreker vi og viser vi til lovens bestemmelse om barns rett til medvirkning, og at barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av det som skjer i barnehagen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.