Lahnstein håper på opera-vedtak om et år

Kulturminister Anne Enger Lahnstein håper å kunne legge fram en ny operasak for Stortinget neste vår. Da må hun også ha overbevist Bjørvika-tilhengerne om å stemme for Vestbanen.

- Jeg ser ikke noe nå som skal få meg til å endre standpunkt om plassering, sier hun.

- Men vi kan ikke risikere en gang til at de 25 som er mot opera, setter Stortinget i en situasjon hvor man ikke får fattet et vedtak.

Regjeringen vil nå utrede alle sider ved Bjørvika-alternativet én gang til: veier, grunnforhold, miljø og økonomi. Ny opera blir en sak for Samferdselsdepartementet mer enn for Kulturdepartementet. Det ligger i kortene at konsekvensene av å legge en opera til Bjørvika bør virke så avskrekkende at Arbeiderpartiet snur.

- Skal dere få Bjørvika-tilhengerne til å snu ved å utrede Bjørvika?

- Du er inne på noe der. Vi må gå mer inn på premissene og de konkrete vedtakene som må ligge i bunnen. Jeg har sterke innvendinger mot at et kulturbygg skal være motor i byutvikling. Det er heller operaen som trenger drahjelp fra omgivelsene, sier kulturministeren til NTB.

Til tross for nederlaget tirsdag, er hun optimist:

- Sunn fornuft tilsier at når stortingsflertallet ønsker ny opera, så blir det ny opera.

(NTB)