Lahnstein støtter Rikskonsertene

Kulturminister Anne Enger Lahnstein har full tillit til Rikskonsertenes kompetanse i fordelingen av festivalstøtten.

I Stortingets spørretime i går slo hun fast at hun ikke ser noen grunn til å stille spørsmål ved habiliteten til medlemmene.

- Jeg har ikke mottatt noen klager på fordelingen foreløping, men hvis de kommer vil de få en grundig behandling. Rikskonsertene har vist vilje til samarbeid for å få til gode løsninger. Det viktigste er at vi får mest mulig ut av pengene, sa Lahnstein.

Krystallklart

Tom Skjeklesæther i Norske Rockfestivaler er ikke fornøyd med kulturministerens svar.

- Jeg noterer meg at hun stiller seg fullt og helt bak Rikskonsertene, og spesielt reagerer jeg på hennes tillit til det faglige utvalget. Vi har nå tatt kontakt med jurister som vurderer habilitetsspørsmålet til medlemmene i forhold til forvaltningsloven, og så langt sier de at dette er et krystallklart tilfelle av inhabilitet, sier han opprørt.

- Det er utrolig at det ikke skulle gå an å finne fire- fem habile mennesker til å sitte i en sånn komité, tilføyer Skjeklesæther.

Bråk som forventet

Det var stortingsrepresentant Jon Olav Alstad (Ap) som stilte spørsmålet om festivalstøtten til kulturministeren. Og han var tilfreds med svaret.

- Hun smalt ikke døra helt igjen, men lovte å vurdere saken på grunnlag av eventuelle klager. Noe mer hadde jeg ikke håpet på, sier han.

- Det vil alltid være misnøye rundt fordelingen av offentlige midler. Jeg sa da jeg tiltrådte at jeg regnet med bråk, og dette er den type bråk jeg mente, sier Anne Enger Lahnstein.