LAKS: Det er ikke nødvendig å legge om til landbaserte oppdrettsanlegg for fisk, mener fiskeriministeren.
LAKS: Det er ikke nødvendig å legge om til landbaserte oppdrettsanlegg for fisk, mener fiskeriministeren.Vis mer

Laks på land

Å flytte norsk lakseoppdrett på land er urealistisk, det er heller ikke uproblematisk.

Dagbladet omtaler på lederplass 7. oktober miljøutfordringer i oppdrettsnæringa. Fra myndighetenes side møter norsk oppdrettsnæring blant verdens strengeste miljøkrav. I årets statsbudsjett foreslår regjeringen å styrke tilsynsaktiviteten med næringen med 10 millioner kroner. Særlig skal vi sikre bedre overvåkning og kontroll av rømming. Å stille strenge krav til miljøhensyn bidrar etter min mening til teknologiutvikling og innovasjon.

Å stille krav til hvilken teknologi som bør tas i bruk kan derimot være direkte ødeleggende for innovasjonslyst. Dagbladet trekker frem landbaserte anlegg som en løsning på miljøutfordringer, og viser til slike anlegg i EU, Canada og USA. Disse anleggene har en størrelse på mellom 500-1000 tonn. Til sammenligning produserte den norske oppdrettsnæringen over 1 million tonn laks i 2011.

Å flytte norsk lakseoppdrett på land er urealistisk, det er heller ikke uproblematisk. Det vil beslaglegge store landarealer og krever store mengder energi for sikre tilstrekkelig sirkulasjon av friskt og oksygenrikt vann. Begge deler har negative konsekvenser for miljøet. Jeg utelukker likevel ikke at landbaserte anlegg kan være et supplement til dagens oppdrettsanlegg. I Norge forskes det også på utvikling av lukkede anlegg for bruk i sjø. Teknologirådet konkluderte nylig med at ingen av de eksisterende alternative teknologiske løsningene var kommet så langt at de i nær fremtid kan tas i bruk i kommersiell skala.

Verdens behov for mat øker. Selv om oppdrettsnæringen har miljøutfordringer vi ikke skal underslå, er det en av de mest effektive måtene å produsere proteiner på. Produksjonen skjer til lave kostnader og med stor bærekraft sammenlignet med annen matproduksjon. Norsk sjømat er etterspurt verden over og næringen har stort fremtidspotensial. Internasjonalt er Norge ledende på kunnskap og innovasjon innen oppdrett og havbruk, og vår kompetanse er etterspurt. Forutsetningen for vekst i oppdrettsnæringen er at det må skje med hensyn til bærekraft og miljø. Vi stiller strenge miljøkrav, men samtidig må vi tilrettelegge for innovasjon som gir de beste løsningene.

Følg oss på Twitter