KOSTBAR VRAKING: Munch-museet mener kostnadene ved en skrinlegging av Lambda-prosjektet har fått altfor lite fokus i debatten. Illustrasjon: MIR
KOSTBAR VRAKING: Munch-museet mener kostnadene ved en skrinlegging av Lambda-prosjektet har fått altfor lite fokus i debatten. Illustrasjon: MIRVis mer

Lambda-havari kan koste 400 millioner kroner

Munch-museet på Tøyen vil trenge akutte oppgraderinger i hundremillionersklassen.

(Dagbladet): Politikernes tautrekking om et nytt Munch-museum kan bli en dyr affære.

- Om det ikke blir politisk flertall for å fortsette arbeidet med å bygge det planagte nye Munch-museet i Bjørvika, så finnes per i dag kun ett reellt alternativ: Det er å forbli i dagens lokaler på Tøyen mens et nytt alternativ utredes, vedtas og ferdigstilles. Dette er en prosess som minimum vil ta 5-10 år, sier Bård Hammervold, markeds- og kommunikasjonssjef ved Munch-museet.

I går skrev Dagbladet at Høyre forslår en hestehandel for å få Arbeiderpartiet til å støtte en utbygging i Bjørvika.

Kreves oppprustning umiddelbart
I mellomtiden må det påregnes betydelige investeringer i dagens bygg på Tøyen for å bevare kunsten på en forsvarlig måte, mener museet.

- Blir det stopp på arbeidet i Bjørvika, må opprusting av dagens museum på Tøyen starte umiddelbart, sier Hammervold.

De kostnadsmessige konsekvensene ved dette har det vært alt for lite fokus på i debatten, mener Hammervold. Munch-museet anslår at det vil koste 400 millioner kroner å oppgradere bygningene til forsvarlig standard.

Det er særlig tre ting Munch-museet trekker fram som krever større investeringer dersom museet må bli værende på Tøyen de nærmeste 5-10 årene:

• Renovering av VVS/Klimaanlegg for å sikre oppbevaring av 25 000 kunstverk.

• Ombygging av tak og infrastruktur.

• Sikringssystemer og bygningsmessige tilpasninger.

Til sammenlikning har Lambda-prosjektet en anslått byggekostnad på 1,7 milliarder kroner.

- Gjennomarbeidet prosjekt
- Det er nå jobbet med den nye museet i Bjørvika i 3,5 år. Gitt fortsatt progresjon kan byggestart for et nytt museum bli før jul neste år, og museet stå ferdig sommeren 2015. Dette er et gjennomarbeidet prosjekt hvor alle brukergrupper, fra det kunstfaglige miljøet på Munch-museet, via eksperter på sikkerhet, IKT og formidling, har vært involvert de siste to årene med å skreddersy bygget i samarbeid med Herreros arkitekter, sier Hammervold og legger til:

- Beslutningen som nå skal fattes er å forlate dette prosjektet halvferdig, for så å investere opp mot 400 millioner kroner i dagens bygg på Tøyen mens vi avventer utredning av et nytt bygg et annet sted enn i Bjørvika.

Bård Hammervold, markeds- og kommunikasjonssjef ved Munch-museet.
Bård Hammervold, markeds- og kommunikasjonssjef ved Munch-museet. Vis mer