Landlig svette

HYGIENE: Jeg hører at urbaniserte nordmenn ifølge en statistisk undersøkelse dusjer hyppigere enn resten av landets befolkning, og at man tror dette kan skyldes det generelt høyere utdanningsnivået hos byboerne. Men vi må ikke glemme at det faktiske behovet for hygiene er vesentlig større i en forurenset by enn ute på landet. Fra uminnelige tider av har folk greid seg bra uten daglige innsåpninger - og faktisk blitt herdet av å utsettes for vær og vind uten all verdens kjemisk verneutstyr. Normal omgang med elementene er vanligvis tilstrekkelig for å rense vekk naturlig skitt i den grad det trengs for å beholde helsen.

VASKEMANIEN i dagens vestlige samfunn har bivirkninger - og er ikke alltid så gunstig hverken for fysisk eller psykisk velvære når det kommer til stykket. Et visst fokus på aktiv rengjøring er likevel nødvendig i urbaniserte områder, der støvet som ustanselig legger seg på huden kan inneholde litt av hvert som steinalderkroppen vår har null forutsetning for å beskytte seg mot, samtidig som vi jo pakker oss inn på så mange måter at elementene uansett er sjanseløse når det gjelder å komme oss til unnsetning. Slik blir vaskebehovet reelt nok på sitt vis - uten at vi dermed unnslipper de negative effektene.Så har vi selvfølgelig de muterte bakteriene som skyldes bl.a. kunstig endret klima, laboratorie-eksperimenter og uhemmet bruk av antibiotika. Disse mikroorganismene lar seg neppe vaske vekk, men dårlig hygiene gjør oss jo enda mer sårbare for dem. Dette er en ond sirkel som vanskelig lar seg snu, og i vår nåværende situasjon er det nok ikke annet å gjøre enn å vaske seg flittig. Til en viss grad gjelder dette for distriktene også, men forurensningen er vel fremdeles mest konsentrert rundt byområdene.

FORESTILLINGEN om at kunnskapsrike og gagns mennesker kommer rett fra dusjkabinettet i nyvaskede klær, mens alle andre er tapere og analfabeter med alvorlige mestringsproblemer, hører nå med blant det virkelighetsfjerne gjennomsnittsindividets sett av sinnsformørkende fordommer i moderne velstandssamfunn. Dette er trist for dem som har fordommene, og trist, ydmykende og frustrerende for dem som utsettes for dem. Alle får senket sin livskvalitet, må vi gå ut ifra. Uansett hva ekspertisen påstår i massemedia, nekter jeg hardnakket å tro at «tarmbakterier» er hovedproblemet her. Tro hvor mange døgn eller timer vi hadde levd uten disse bakteriene. Idé til et dyrefor-søk ... ?