Landstad, Magnus Brostrup

Biografi:

Navn:

Magnus Brostrup Landstad (1802-1880)

Yrke:

Prest

Bosted:

Født i Måsøy, bodde flere steder i Norge.

Bakgrunnskunnskap:

Etter unionsoppløsningen med Danmark ble det viktig for Norge og bygge opp sin egen kulturarv. Dette vakte en ny interesse for norsk folkekunst, ikke minst på grunn av Magnus Brostrup Landstad. Han samlet inn gamle folkeviser, noe som ble viktig i utviklingen av det nye landsmålet. Landstad var først og fremst prest og salmedikter, og det finnes også trekk fra folkevisene i salmene hans. Han fikk i oppdrag av Kirkedepartementet å sette sammen den første norske salmeboken, som kom ut i 1869. Før dette haddet det bare vært salmebøker på dansk.