«Fengsel» er en dum idé

Med Frp i regjering skal du passe deg for å søke asyl i Norge. Du kan risikere å bli sperret inne.

SÅRBAR GRUPPE: «Lukkede mottak vil forverre situasjonen for asylsøkere», skriver kronikkforfatterne. Her viser en asylsøker på Trandum V-tegnet gjennom vinduet. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix.
SÅRBAR GRUPPE: «Lukkede mottak vil forverre situasjonen for asylsøkere», skriver kronikkforfatterne. Her viser en asylsøker på Trandum V-tegnet gjennom vinduet. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix.Vis mer
Debattinnlegg

Med Frp i regjering skal du passe deg for å havne i en situasjon hvor du må søke asyl. Det anses nemlig som kriminelt, og du kan risikere å bli sperret inne.

Frp har gjentatte ganger argumentert for at asylmottakene i landet må lukkes. De mener det er nødvendig å sperre asylsøkere inne for å ivareta sikkerheten til ansatte ved mottak, og for at de ikke skal stikke av og begå kriminelle handlinger.

Skal man ta Frp på alvor i denne saken, mener de at asylsøkere er mennesker som nordmenn bør frykte fordi de er for farlige til å gå fritt i Norge. Norsk Folkehjelp har drevet asylmottak i over 20 år og har bred erfaring innenfor flyktning- og integreringsarbeid. Så langt har vi ikke erfart noe som skulle tilsi at det er nødvendig å gjøre åpne mottak om til fengsel. Tvert imot.

I dag er det 126 asylmottak i Norge, inkludert transitt og forsterkede mottak. Ved disse mottakene bor det mellom 15 000 og 16 000 personer. Norsk Folkehjelp driver i dag ni av disse mottakene med til sammen 1600 plasser. Vår erfaring er at forholdene på mottakene stort sett er rolige og fredelige - tross den vanskelige situasjonen mange av våre beboere befinner seg imens de venter på en avklaring av sine søknader.

Norsk Folkehjelp er imot lukkede mottak fordi det er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Å sette folk som ikke har gjort noe galt i fengsel vil bidra til ytterligere pasifisering og mistenkeliggjøring av en allerede sårbar gruppe.

Frp viser til at mange asylsøkere kommer til Norge uten ID-papirer. Det har de helt rett i. Frp mener at så lenge de ikke har en fødselsattest eller et pass å vise til, må de sperres inne. Underforstått at mennesker uten ID-papirer er skumle og muligens har en kriminell bakgrunn de forsøker å skjule.

Det finnes millioner av mennesker i verden i dag som mangler personlige ID-papirer. De vanligste grunnene til dette er at mange land mangler et fungerende apparat for å kunne tilby sine borgere formelle ID-papirer. Mange flykter fra land hvor infrastruktur og landets administrasjon er bombet i stykker og ligger nede på grunn av krig og konflikt.

Kun fem prosent av de som kommer til Norge har ID-papirer. Å mangle ID-papirer er ikke kriminelt - ei ingen fordel, spesielt for dem som mangler dem. Derfor samarbeider over 90 prosent av dem det gjelder med norske myndighetene for å få framskaffet formelle opplysninger om sin identitet (ifølge UDI), slik at de kan få en så rettferdig avgjørelse som mulig på sin søknad. Det er også naivt å tro at man løser alt bare man vet hvem folk er, eller rettere sagt bare de har et pass.

Frp vil forhindre kriminalitet i det norske samfunnet, og det deler vi med dem. Vi er imidlertid sterkt uenig i metoden for å oppnå mindre uro og kriminalitet. Folk blir ikke greie av å få sin frihet frarøvet uten grunn. Folk blir heller ikke greie av å bli mistenkeliggjort eller pasifisert.

Lukkede mottak vil forverre situasjonen for asylsøkere. I stedet mener Norsk Folkehjelp at det norske samfunnet ville være bedre tjent med å legge bedre til rette for at asylsøkere - uavhengig om de har fått opphold eller ikke - kan bidra i samfunnet. Norsk Folkehjelp mener at de bør kunne jobbe fra dag én og ha bedre muligheter til å lære seg norsk mens de sitter på mottak. Dette er både bedre integreringspolitikk og returpolitikk for dem som skal returnere til sine hjemland.

Frp refererer gjerne til Hellas’ asylpolitikk- og praksis. Hellas setter asylsøkere i lukkede mottak i den grad det finnes mottak der i det hele tatt. Det er under 1000 mottaksplasser i et samfunn hvor det sannsynligvis befinner seg flere hundre tusen asylsøkere.

Norsk Folkehjelp så selv stablene med søknader i Helsedepartementet i Aten over sårbare flyktninger som trengte tak over hodet på et besøk i 2010. De kunne bare hjelpe en brøkdel og siden da har situasjonen blitt enda verre. I 2011 vedtok den europeiske menneskerettighetsdomstolen at forholdene i Hellas var umenneskelige og uverdige for asylsøkere.

Samtidig er kriminalitet og uro en stor utfordring for myndighetene i Hellas. Likevel anser Frp Hellas’ asylpraksis som en rollemodell for det norske samfunnet. Dette må bare hvile på arroganse eller manglende kunnskap hos Frp.

Vår erfaring er at de aller fleste som kommer til Norge ønsker å bidra aktivt i det samfunnet de kommer til. De færreste vil være sosialklienter. Når asylsøkere ikke har lov til å jobbe, blir hverdagen fort preget av passivitet og fortvilelse. Dette kommer i tillegg til en bosituasjon på mottakene hvor bemanningen er lav, standarden er svært enkel og hvor beboerne befinner seg i en uavklart situasjon ofte over urimelig lang tid.

I dag får ikke asylsøkere jobbe. Denne lovgivningen mener vi hemmer en god integrering. Asylsøkere som venter på en avklaring på sin søknad bør få muligheten til å arbeide og klare seg selv. Arbeid er motiverende både for dem som får opphold eller må returnere.

Norsk Folkehjelp mener at integreringen bør starte i mottak, og et av de viktigste midlene er arbeid.

Til slutt vil vi minne om at det ikke er ulovlig å søke asyl. Man er heller ikke ulovlig innvandrer etter et avslag på søknaden. Flesteparten som kommer hit for å søke asyl er redelige og fredelige mennesker som har flyktet fra diktaturer og land i krig og konflikter. De flykter for å finne frihet og trygghet.

Å sette disse menneskene i et «fengsel» er for oss helt uhørt.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.