Lars Monsen - Canada på tvers

DVD: Det er underholdende. Og imponerende. Både at hardhausen Lars Monsen har reist over tundra, is, elver, vann og kommet nær på ulv, bjørn og mygg -  og at han har filmet seg sjøl underveis. Så fascinerende er det, at man tilgir irriterende kontinuitetshull, selv om disse lett kunne vært fikset med en bedre voiceover. Monsen er ganske detaljert, men det er likevel mange spørsmål en skulle ha stilt. Dessverre begrenser ekstramaterialet seg til tre intervjuer fra «Først og sist».