Latterlig klimapolitikk?

KLIMA: Dagbladets lederatikkel omtaler FrPs klimapolitikk som latterlig (12.02.07). I beste propagandastil fremstilles et sort/hvitt bilde av FrPs politikk. Avisen påstår blant annet at FrP har programfestet at «FNs klimapanel tar feil». Tull.FrP uttrykker en skepsis til FNs klimapanel fordi kritiske røster ikke tas tilstrekkelig på alvor, deriblant forskere fra norske miljøer. Dermed tror vi at klimapanelets konklusjoner blir ufullstendige. Vår konklusjon er ikke at man dermed skal overse utfordringene rundt mulige klimaendringer, men tvert imot at man skal bruke mer tid og ressurser på vitenskaplig forskning og teknologisk utvikling. Det er stor forskjell på å stille kritiske spørsmål og å angivelig avvise hele problemstillingen, slik Dagbladet påstår FrP gjør.

FRP HAR programfestet at vi vil ha en klimainnsats i et internasjonalt perspektiv, med langsiktig satsing i næringslivet innen flere typer miljøvennlige teknologier. Vi har fremmet relevante forslag på Stortinget, blant innen CO2-verdikjede, Thorium, biomembran, ½ mva på varmekilder og bedre avskrivingssatser på installasjoner i bygg. Dette har de rødgrønne partiene stemt imot!FrP har også tatt til orde for å bruke en milliard kroner på kvotekjøp, fordi reduksjon av CO2-utslipp bør skje der man får størst nytte for investeringene. I Dagbladet 09.02.07 sier Stoltenberg at FrP ikke kan være for kvotekjøp fordi vi stemte mot Kyoto-avtalen. «Det er som å være for julegaver, men mot julenissen» sier Stoltenberg. Ja vel? Det er sjarmerende med en statsminister som fortsatt tror på julenissen, men hans «analyse» er feil. FrPs hovedkritikk mot Kyoto-avtalen er ikke kvotehandelselementet og de konkrete mekanismer, men avtalens begrensede geografiske omfang.Stoltenberg burde heller bruke tid på å få egen klimapolitikk til å henge sammen. På en åpen høring på Stortinget 08.02.07, ble regjeringens fornybarsatsing slaktet av kraftbransjen, miljøvernorganisasjoner etc. Derimot fikk FrP og opposisjonens løsning med grønne sertikater mye honør. Jeg tviler dog på at Stoltenberg vil endre sin politikk. Mens hele opposisjonen var tilstede på høring, gadd bare 2 av 8 rødgrønne energipolitikere å møte opp. La meg til slutt utfordre Dagbladet til å lage en kritisk reportasje om FrPs klimapolitikk. Jeg stiller meg til disposjon. Eller skal Dagbladets lederskribent fortsatt bruke VG som sitt sannhetsvitne?