Latterlig, Navarsete!

EU: Samferdselsminister Navarsete bruser med fjærene. Yr og oppglødd forteller hun lesere og seere hvordan hun reiser rundt i EU for å fortelle hvor dumt væskeforbudet på fly er. Nå skal hun få med EU på å oppheve forbudet!

Det er hyggelig at Sp-statsråden mener hun kan ha innflytelse i EU. Det er nye toner fra den kanten. Det er oppløftende at også nei-statsråder på denne måten understreker den EU-tilpasningen regjeringen står for.

Midt i gleden over egen påvirkningskraft, la meg få minne om at det er de folkevalgte i Europa gjennom Europaparlamentet som har ført denne kampen. Det er Europaparlamentet som den 5. september vedtok en resolusjon hvor de ber om at forbudet oppheves. Norske politikere hadde nok hatt større innflytelse på denne type saker om de hadde vært folkevalgte i Europaparlamentet.

Det Navarsete driver med er illusjonsmakeri. En innbilt innflytelse. Det er vel det som i nei-kretser kalles aktiv europapolitikk.