Latterlig om Union

UNION: Det er tydelig, Christian Vennerød, at du ikke har fått med deg stort av Union-saken, innlegget ditt i Dagbladet 28.11 er den verste fremstillingen av Unionsaken jeg har sett.Det var da vel ingen som snakket om å opprettholde driften i Skien for å holde de ansatte i jobb, saken var den at med relativt små investeringer kunne Union drive meget lønnsomt i mange år, og da ikke som avispapirprodusent men som bokpapirprodusent.En annen ting var at Union ikke var dårligst i klassen, det var det Follum på Hønefoss som var (og er), men denne fabrikken kunne ikke legges ned fordi skogeierne der oppe sitter sterkt i styrende organer i Norske Skog.

FAKTUM ER at Union ble ofret og lagt ned på grunn av en forventet markeds-effekt som aldri kom. Oksum håpet at andre store papirprodusenter også skulle legge ned mindre fabrikker, dette skjedde altså ikke og Oksum ble sparket.Så kjære Christian Vennerød, forsvarstalen for kapitalkreftene i ditt faktaløse innlegg burde du holdt deg for god for, foreslår at du heretter holder deg til ting du har greie på. (Hva nå det måtte være.)