MYTE: Pensjonistene nyter ikke livet i sol og varme mer enn restene av befolkningen -  snarere tvert imot, viser den store pensjonistundersøkelsen som TNS Gallup har gjennomført for Statens seniorråd. Foto: Halvard Alvik / NTB Scanpix
MYTE: Pensjonistene nyter ikke livet i sol og varme mer enn restene av befolkningen - snarere tvert imot, viser den store pensjonistundersøkelsen som TNS Gallup har gjennomført for Statens seniorråd. Foto: Halvard Alvik / NTB ScanpixVis mer

Lav kunnskap og mange myter om pensjonistene

Pensjonistene bidrar til verdiskaping i samfunnet selv om de ikke lenger står i lønnet arbeid.

Meninger

Landets pensjonister er misfornøyde. Det mener den ikke-pensjonerte delen av befolkningen. Men pensjonistene selv kjenner seg ikke igjen i dette. Hele ni av ti norske pensjonister sier de er fornøyd, godt fornøyd og svært godt fornøyd med tilværelsen.

To av tre pensjonister pleier sosial omgang minst en gang i uka. Befolkningen for øvrig tror bare et fåtall av pensjonistene er sosiale så ofte. Fire av fem pensjonister er fysisk aktive minst en gang i uka. Pensjonistenes fysiske aktivitet viser seg å være sterkt undervurdert.

Mytene om pensjonistene, hvordan de har det og hva de bruker tiden sin til viser seg å være mange, og det er lav kunnskap blant den delen av befolkningen som ikke har trådt inn i pensjonistenes rekker. Dette har vi fått bekreftet gjennom den store pensjonistundersøkelsen som TNS Gallup har gjennomført for Statens seniorråd.

Det undersøkelsen viser er at pensjonistene mest av alt bruker tiden sin på å være sosiale, fysisk aktive, yte omsorg og hjelpe familie, venner og naboer. Noen er også aktive i lag og foreninger. De som er mest aktive her har vært aktive i foreninger og i frivillig sektor før de ble pensjonister.

Oppfatningen av at pensjonistene tilbringer tiden under varmere strøk, får vi bekreftet i undersøkelsen. Men den stemmer ikke. Pensjonistene nyter ikke livet i sol og varme mer enn restene av befolkningen - snarere tvert imot.

Det er mye synsing, mange myter og meget begrenset med fakta om pensjonistene og hva de bruker tiden til. Derfor ønsket vi å dykke ned i dette temaet gjennom å spørre pensjonistene om hvordan de har det og hva de gjør. I tillegg kartla vi hva befolkningen for øvrig mener om pensjonistene. Her har vi fått bekreftet at vi omgir oss med masse myter. Skal vi kunne påvirke holdninger, og endre synet på pensjonistens rolle i samfunnet, må vi ha fakta og ikke basere oss på synsing og myter.

Vi må få endret oppfatningen gjennom å ha et sterkere fokus den samfunnsressursen som pensjonistene faktisk er. Pensjonistene bidrar til verdiskaping i samfunnet selv om de ikke lenger står i lønnet arbeid.

I Statens seniorråd er vi opptatt av at folk skal kunne stå i arbeid så lenge de ønsker. Men vi er også opptatt av at de skal kunne har et rikt og aktivt liv som pensjonister. Vi vil at den samfunnsressursen pensjonistene er skal verdsettes og synliggjøres.