FORURENSER MÅ BETALE: Slik at det skal lønne seg å bytte ut gamle lastebiler raskere, skriver Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
FORURENSER MÅ BETALE: Slik at det skal lønne seg å bytte ut gamle lastebiler raskere, skriver Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

Oslo:

Lavutslippssoner er nødvendig: Vi kan ikke vente på at lufta skal fikse seg selv

At vinter og luftforurensning går hånd i hånd, har lenge vært en etablert sannhet i Oslo. Med innføring av lavutslippssone er vi på god vei til å fikse Oslo-lufta. Det betyr naturligvis ikke at vareleveringen vil stoppe.

Meninger

Truckers International Association er kritiske til byrådets forslag til nye lavutslippssoner i Oslo. Lavutslippssoner er ikke noe noe nytt. Forskjellige typer av slike soner finnes i en rekke europeiske byer. Grunnen er enkel: dieselkjøretøy, særlig tunge kjøretøy av gammel modell, skaper farlig luftforurensing i byene. I dag betaler Oslos innbyggere en stor pris for luftforurensing, med sin egen helse. Vi mener forurenser må betale, slik at det skal lønne seg å bytte ut gamle lastebiler raskere.

Dette er grunnen til at Oslo også lenge har ønsket å innføre slike soner. Poenget er naturligvis ikke å fjerne vareleveringen, som fungerer utmerket på de mange stedene der disse sonene er innført, men å sikre at varelevering skjer med nye, miljøvennlige biler. De nyeste kjøretøyene (euroklasse 6) slipper gebyr, siden disse har lave utslipp. I 2016 hadde i snitt 36 % av de tunge kjøretøyene i bomringen Euro 6-motor, og andelen øker raskt. Det er altså allerede en stor andel av lastebilene som kjører inn til Oslo som er miljøvennlige nok til å slippe gebyr.

Vi må huske at situasjonen med luftforurensningen i Oslo er svært alvorlig. Hvert år siden 2010 har forurensningsnivåene vært ulovlig høye, og Norge har blitt dømt i EFTA-domstolen av samme grunn. Forrige vinter hørte vi historien om Brage på 11 år, som på grunn av luftforurensning måtte flytte ut av sentrum for å kunne være utendørs om vinteren.

Brage er ikke alene. Barn, eldre og mennesker med luftveissykdommer sliter hvert år med den farlige Oslo-lufta. Over 200 000 mennesker lever i soner med høy luftforurensning i byen vår, og en studie fra Folkehelseinstituttet har anslått at 185 mennesker døde for tidlig i 2013 som følge av svevestøv.

Derfor jobber byrådet på spreng med å få på plass tiltak for å begrense luftforurensningen. Vi har trappet opp innsatsen for å gjøre det enklere og mer lønnsomt å reise miljøvennlig, blant annet ved å satse på sykkel og kollektiv, og fått gjennomslag for endringer i bomringen som blant annet innebærer miljø- og tidsdifferensierte bomtakster. I tillegg har vi blant annet femdoblet innsatsen for vasking av veier sammenliknet med det forrige byrådet, vi gir opp til 5000 kroner i støtte til de som bytter ut gamle vedovner, og vi er i full gang med å bygge ut landstrøm i Oslo havn til båter som ligger til kai.

Men det er ikke nok. For å få en akseptabel luftkvalitet i Oslo trenger vi flere tiltak. Transport er den største kilden til farlig luftforurensning i Oslo, og eldre lastebiler og andre tunge kjøretøy står for en vesentlig andel av disse utslippene. Mange lastebileiere i Osloregionen har allerede byttet til mer miljøvennlige kjøretøy. Dette har stor betydning for lufta i byen, men det går dessverre for sakte. Det er ikke holdbart å vente i mange år for å få ren luft i byen. Heldigvis har et enstemmig Storting nå stemt for å tillate oss å legge gebyr på de mest forurensende lastebilene.

Den grundige konseptvalgutredningen Oslo kommune har gjort, viser at lavutslippssonen vil bidra til en vesentlig forbedring av luftkvaliteten, spesielt i Groruddalen og i andre områder med mye tungtrafikk. Med bedre luft blir det også mindre sannsynlig at vi trenger å innføre tøffe akuttiltak som dieselforbud og midlertidig økte bompengetakster på dager med fare for høy luftforurensing. Ved å premiere de som velger miljøvennlig får vi til en raskere overgang til kjøretøy med lave utslipp.

Utredningen viser også at dette ikke gir utgifter til befolkningen, men tvert imot besparelser. Vi tjener tre ganger mer i form av bedre miljø og helse enn utgiftene ved avgiften. I sum betyr det omtrent en milliard i innsparinger for Oslos innbyggere mellom 2018 og 2023.

Som samferdselsbyråd er jeg opptatt av å bidra til gode forhold for varetransport og nyttekjøring i byen. Jeg har selv hatt flere møter med transportnæringen og har blitt imponert over hvor opptatt de er av å være med på å løse miljøutfordringene i vår region. Det er ikke mange bransjer hvor ny miljøteknologi blir tatt raskere i bruk.

Byrådet er opptatt av å spille på lag med transportnæringen i en tid hvor vi må gjøre store endringer av hensyn til miljø og klima. I den nye avtalen om bompenger for Oslo og Akershus, er tyngre biler med Euro 6-standard de eneste som ikke må betale mer gjennom bomringen når prisene øker til høsten. Vi har sikret gratis passering for lastebiler og andre tunge kjøretøy som går på strøm eller hydrogen også etter 2020.

Til høsten blir det også innført rushtidsavgift i Oslo, som NHO har ønsket seg i en årrekke. Resultatet vil bli mindre kø og kaos på veiene, spesielt i rushtiden, og dermed bedre fremkommelighet og lønnsomhet for varetransport og nyttetransport. Og når vi skal gjøre sentrum mer og mer fritt for biler, er det en selvfølgelig forutsetning at det skal være tilgang til å levere varer, akkurat som det allerede er i Karl Johan og andre gågater.

Mens salget av elbiler når stadig nye høyder, har vi fortsatt en lang vei å gå for å gjøre varelevering og lastebiler helt miljøvennlige. Her ønsker byrådet å bidra til å drive frem en grønn utvikling i samspill med næringslivet. Rett før sommeren kom en ny støtteordning hvor opptil 50 drosjeeiere får opptil 100.000 kroner for å kjøpe hydrogentaxi. I samarbeid med private aktører jobber vi for å etablere energistasjoner for tungtransporten med tilgang på el, hydrogen og biodrivstoff, og vi ser også på muligheter for nye støtteordninger.

Vi kan ikke vente på at lufta skal fikse seg selv. Som politikere er det vårt ansvar å sikre ren luft til byens innbyggerer, og vise veien mot en helt utslippsfri transportsektor. Det ansvaret tar dette byrådet tar på alvor, blant annet ved å sørge for at det letteste og billigste er å bruke miljøvennlig transport, enten man skal transportere mennesker eller varer.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.