Lederansvar, ikke moralisme

Uansett voldtekt eller ikke kan ikke politiske ledere invitere 17 år gamle medlemmer av ungdomspartiene til uforpliktende sex på hotellrommet.

BESKYTTENDE MOR: Den første gangen jeg som 15-åring skulle på AUF-kurs avviste moren min den godt voksne lederen i fylkeslaget i døra og sa at hennes datter ikke skulle på noe weekendtur med han! skriver Anniken Huitfeldt i denne kronikken.Foto: Nina Hansen / Dagbladet
BESKYTTENDE MOR: Den første gangen jeg som 15-åring skulle på AUF-kurs avviste moren min den godt voksne lederen i fylkeslaget i døra og sa at hennes datter ikke skulle på noe weekendtur med han! skriver Anniken Huitfeldt i denne kronikken.Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Samme dag som Rogaland Venstre hadde sitt årsmøte, sto jeg på talerstolen foran hundre kvinner i Rogaland Arbeiderparti og snakket om kjønn og makt. De siste årene har vi fått kjennskap til flere saker der politiske ledere har blitt anklaget for å utnytte sin maktposisjon. Disse sakene er nok ikke tegn på økende grad av seksuell utnyttelse av kvinner i politikken. De er et tegn på at jenter nå tør å varsle.

Tidligere så vi jenter som skammet seg alene dagen etter fordi hun hadde drukket for mye og møtt en mann som «tok seg til rette». I dag møter vi en ny generasjon kvinner som ikke finner seg i hva som helst. Lederskap handler også om holdninger og etiske standarder. Alle politiske organisasjoner må fokusere på denne delen av lederansvaret i framtida. I noen av mediesakene har voldtekt vært tema. Disse må etterforskes av politiet. Uansett voldtekt eller ikke kan ikke politiske ledere invitere 17 år gamle medlemmer av ungdomspartiene til uforpliktende sex på hotellrommet. Lederrollen forplikter ikke bare i konferansesalen, men også på lederens hotellrom etter møtets slutt.

Fra jeg ble AUF-leder og til i dag har jeg fokusert på bevisstgjøring blant ledere, og at de ikke utnytter sin maktposisjon overfor yngre medlemmer. Dette gjelder også innenfor idrett og kultur, hvor lederen ofte blir sett opp til av de andre medlemmene. Det er ikke uvanlig av yngre medlemmer blir forelsket i de som har lederposisjoner. Til nå har det i overveiende grad vært jenter og kvinner som forelsker seg i den mannlige lederen, men i takt med endringer i kjønnsrollemønsteret vil vi nok se langt flere eksempler på det motsatte i framtida. Mange menn jeg kjenner godt i politikken har fleipa med hvor ettertraktet de plutselig har blitt etter at de fikk en lederposisjon. Maktposisjonen gjør også at medlemmene får et tillitsforhold til en leder. Dermed kan det være vanskeligere å avvise en flørt.

Gjennom gode, humørfylte og alvorlige samtaler med gutter og jenter i AUF ble jeg ganske bevisst på hvordan spesielt guttene hadde mulighet til å utnytte sin lederposisjon overfor de yngre jentene. Guttene var enige i at de hadde et spesielt ansvar for ikke å utnytte den tiltrekningskraften de hadde overfor yngre jenter. De måtte også være bevisst på at det kunne være vanskelig å avvise dem nettopp fordi de var ledere.

Jenter på 16 år vet godt hvordan de avviser en fremmed voksen mann, men det er ikke like enkelt hvis det er en politisk leder de ser opp til som prøver seg. Seksualmoral er et spørsmål hver enkelt får avgjøre, men poenget er at en leder ikke skrur av sin posisjon når møtet er hevet. Det er en leders oppgave å bygge en organisasjonskultur der sentrale tillitsvalgte ikke misbruker sin maktposisjon. Det handlet ikke om moralisme, men om lederansvar.

Å bli kjærester derimot, var alltid greit. Mange av mine venner i dag traff hverandre i AUF-tida, og ikke rent sjelden hadde han en lederposisjon da han traff henne. Alle AUF-ledere etter min tid har vært åpne om disse spørsmålene. Når jeg spør dagens AUFere om AUF-sjekkeregelen ler de og sier: «Man tafser ikke nedover, men er det kjærlighet er allting lov». I det ligger en forutsetning om at en fylkeslagsleder ikke kan sjekke den nye jenta på 16 år for så å dumpe henne dagen etter. At disse holdningene også bør være rådende på partiets møter er åpenbart. Voksne ledere kan ikke bruke partiets ungdomsorganisasjon som sjekkearena.

Jeg kan ikke garantere at jenter og gutter i AUF ikke har hatt ubehagelige opplevelser på kurs og leire i AUF-regi den gang jeg var leder. I min tid som leder at Arbeiderpartiets kvinnenettverk kan jeg heller ikke garantere at ingen AUFere har hatt dårlige opplevelser på partiets møter. Men jeg håper de som har opplevd politiske ledere som misbruker sin maktposisjon skal føle trygghet til å fortelle om det. Da har vi mulighet til å korrigere vedkommendes adferd.

I etterkant av hendelsen på Rogaland Venstres årsmøte har noen vært ute og advart mot å sende ungdom på partisamlinger. Jeg håper debatten om dette vil føre til det motsatte: en bevissthet om kultur og rammer som gjør at foreldre opplever det som trygt å sende ungdommene sine på politiske møter.

Den første gangen jeg som 15-åring skulle på AUF-kurs avviste moren min den godt voksne lederen i fylkeslaget i døra og sa at hennes datter ikke skulle på noe weekendtur med han! Det er en historie jeg har ledd godt av i ettertid. Først og fremst har jeg ledd fordi jeg opplevde AUF-miljøet så uendelig mye tryggere enn det moren min fryktet, ikke minst fordi alkoholforbudet gjorde at grenser ikke ble tøyd. Som forelder ville jeg ikke vært engstelig for å ha sendt en 15-åring på AUF-kurs i dag, men jeg vet at det er mange, ikke minst foreldre med minoritetsbakgrunn, som føler på den samme frykten som moren min hadde. I foreldrenes frykt ligger det en sterk forpliktelse til ledere i alle politiske partier. Den generasjonen som nå strømmer til de politiske ungdomspartiene må være trygge på at vi stiller høye krav til vårt politiske lederskap.