BYRÅD: Jeg bruker mye tid på å forankre skolepolitikken i møte med etaten, skoleledere og lærere på mine ukentlige besøk ute i skolene, skriver byråd Tone Tellevik Dahl i dette svaret. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB Scanpix
BYRÅD: Jeg bruker mye tid på å forankre skolepolitikken i møte med etaten, skoleledere og lærere på mine ukentlige besøk ute i skolene, skriver byråd Tone Tellevik Dahl i dette svaret. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Utdanning

Ledergruppa har min fulle tillit, om noen skulle være i tvil om det

Byrådet arbeider med å innføre tillitsbasert ledelse og kultur på bred front i Oslo kommune, og vi er godt i gang.

Meninger

nger Merete Hobbelstad gir i sin kommentar 26. september uttrykk for en bekymring for osloskolens utvikling.

Jeg kan forsikre om at byrådet i Oslo legger føringene for hvordan den tidligere Høyre-politikken nå endres, og endringene gjøres i et tett og godt samarbeid med en profesjonell utdanningsetat.

Jeg bruker mye tid på å forankre skolepolitikken i møte med etaten, skoleledere og lærere på mine ukentlige besøk ute i skolene. Jeg henter inspirasjon og korreksjon fra alle sammen, samt fra ulike forskere i inn- og utland, norske og utenlandske skoleeiere.

Skoleutviklingen skjer i nært samarbeid med dyktige medarbeidere helt fra Utdanningsetatens ledelse og til lærerne ute i klasserommene. Uten deres kunnskap og erfaring kunne vi ikke oppfylle de høye ambisjoner vi har på vegne av fellesskapet og den enkelte elev. Jeg er opptatt av å gi ledere og lærere bedre rammebetingelser, økt handlingsrom og få, men tydelige mål.

Byrådet arbeider med å innføre tillitsbasert ledelse og kultur på bred front i Oslo kommune, og vi er godt i gang. Vi har innført nye overordnede prinsipper og mål for utdanningssektoren hvor tillitsbasert ledelse og handlingsrom inngår som et helt sentralt element. Jeg samarbeider godt med etatens ledelse om gjennomføring av de overordnede prinsippene, og de nye målene og direktøren og hennes ledergruppe har min fulle tillit, om noen skulle være i tvil om det.