Legemiddelindustrien og «adhd»

I REPORTASJE i Dagbladets Magasin 23. juli om såkalt «adhd» og kriminalitet får vi høre at kriminalitet er en sykdom ! Mange av de innsatte i fengslene har «adhd» (en diagnose oppfunnet av amerikanske psykiatere ved votering på årsmøtet i 1987), og det er derfor de er kriminelle. Og så kommer legemiddelselskapene så beleilig inn og påstår at de har medisin mot dette, de har både Strattera (det mislykkede antidepressive midlet som nå er blitt adhd-medisin) og amfetaminpreparatene Ritalin og Concerta. Og så er det så viktig å få barna diagnostisert så tidlig som mulig, for da unngår vi at de blir kriminelle senere. Påstår legemiddelselskapene.

FOR EN tid siden var det noe som het Lurium. Middelet ble avertert til salgs gjennom kataloger og lovet gull og grønne skoger. En skulle jo tro at folk ikke bet på dette. Men det gjorde de altså, iallfall noen. Sammenlikningen er nærliggende når en ser på hva legemiddelselskapene, legene og helsemyndighetene sammen finner på av hokus pokus, godt hjulpet av markedsføring gjennom aviser og media. Nå pågår en intens kampanje både her i Norge og i andre land for å få lansert oppfatningen om at all ulykke skyldes enkeltmenneskets eget iboende «funksjonshinder», nemlig uoppmerksomhet og hyperaktivitet, også kalt ADHD. Og dersom man da altså kan få diagnostisert alle disse uoppmerksomme menneskene så tidlig som mulig og få gitt dem amfetamin i form av Ritalin eller Concerta, eller et antidepressivum som Strattera,- ja, vips, så ser verden straks bedre ut!

MARCIA ANGELL, fhv. redaktør for et medisinsk tidsskrift, har skrevet en avslørende bok om legemiddelindustrien. Boken bør være obligatorisk lesning for dem som tviler på at det forholder seg slik jeg beskriver her.

I EN RAPPORT fra det britiske underhuset fortelles det hvordan direktøren for den britiske legemiddelindustrien omtaler bruken av fotsoldater - pasientforeninger, positiv medisinsk opinion og velvillige enkeltpersoner innen helsevesenet - for å øke salget av medisiner. Hvis noen innbiller seg at pasientforeningene er upartiske og nøytrale , så bør de kikke dem litt nærmere i kortene. I USA fikk adhd-foreningen CHADD over 1 million dollar(!) i støtte fra Ritalin-produsenten på 1990-tallet. Det trengs nok for å få solgt et preparat som gir psykoser og kromosomskader, og som dessuten viste seg å være en dundrende fiasko når det ble gitt som «medisin» til voksne.