Leker med kjønnsrollene

Jon Almaas leker med kjønnsrollene og utfordrer vårt syn på maskulinitet.

Det mener kjønnsforsker Wencke Mühleisen, som er klar med boka «Kjønn og sex på TV. Norske medier i postfeminismens tid». Her viser hun at programlederrollen på fjernsyn er i ferd med å gjennomgå store endringer.

Erotisk blikkfang

Mühleisen trekker først og fremst fram Jon Almaas og Christine Koht som gode eksempel.

- Jon Almaas har en blikkfangfunksjon vi før bare har sett hos kvinnelige programledere. Han spiller på seg selv som erotisk blikkfang. Det er morsomt. Det inviterer så vel til et hetero som til et homoerotisk blikk. For slike seerblikk lar seg jo ikke styre.

- Tror du Almaas vil være enig i det?

- Det vet jeg ikke. Men det er ikke intensjonen jeg er på jakt etter. Slik jeg ser det er han en pen ung mann som estetiserer sin kommunikasjonsmåte. Han henviser til seg selv som objekt med små virkemidler og kommentarer.

I sin bok analyserer også Mühleisen programlederen Christine Koht, som hun mener utfordrer kvinnerollen.

- Tradisjonelt er kvinnen tvunget til å være blikkfang på TV, hun kan ikke bare være flink, hun må også være pen. Christine Koht bryter med dette mønsteret. Ikke fordi hun ikke er pen, men fordi hun henspiller på seksualisering ved å introdusere hverdagspuppene. Måten hun gjør det på, minner om den rølpete guttehumoren til Espen Thoresen eller Kristopher Schau.

- For få kvinner

Mühleisen mener dagens underholdningsprogram gir flere spillmuligheter for begge kjønn. Samtidig mener hun det fortsatt finnes for få kvinnelige TV-underholdere. Ifølge kjønnsforskeren kan dette komme til å endre seg takket være de kommersielle TV-kanalene.

- De har satset på program, sjangere og format som kvinnelige seere har interesse av. Da tenker jeg på alt fra såpeoperaer til talkshowprogram. På den måten har de tatt kvinnelige seere mer på alvor. De har dessuten skapt flere muligheter for kvinnelige programledere.

I kjølvannet av dette har allmennkringkasterne blitt tvunget til å endre seg, mener Mühleisen.

- Men viser ikke de kommersielle TV-konseptene stereotype kvinneroller?

- Det har du rett i. Det viser allmennkringkastingens styrke ved at de satser på eksperimentell underholdning, der også noen kvinnelige programledere har fått lov til å utvikle seg. Men en kanal som TV2 kjøper safe internasjonale format som er ganske så konvensjonelle i sitt kjønnsuttrykk.

EROTISK: Jon Almaas.