Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Lenge leve ulven!

Det er plass til langt fler ulv i Norge

Gammel ulvesone i gult, foreslått utvidelse i grønt. Prikker merker der døde ulver er funnet. Kart: Pablo Izquierdo/WWF-Norge
Gammel ulvesone i gult, foreslått utvidelse i grønt. Prikker merker der døde ulver er funnet. Kart: Pablo Izquierdo/WWF-Norge Vis mer
Meninger

Neste år skal Stortinget vedta et mål for hvor mange ulv som skal leve i Norge. I dag lever det om lag 30 helnorske ulver her. Vi mener det er plass til minst 150, og at dagens ulvesone må utvides betraktelig.

Ulven hører naturlig hjemme i norsk natur, og store deler av Norge er gode leveområder for ulven.

Skal vi få en levedyktig skandinavisk ulvebestand, må Norge ta et betydelig større ansvar for ulven enn det vi har gjort til nå.

Samtidig krever det atsamarbeidet mellom Norge og Sverige om forvaltning av ulv må styrkes betydelig, og på sikt bør målet være en felles forvaltningsplan for den skandinaviske ulvebestanden.

Politikerne må tillate langt flere ulver i norsk natur og at dagens forvaltningssone for ulv blir større. I dag er bestandsmålet på bare tre helnorske valpekull i året, og dette svært lave målet har vært nådd de siste fire årene.

Ulvesona ligger i deler av Hedmark, deler av Akershus og hele Oslo og Østfold, og utgjør kun 5,5 prosent av Norges totale landareal.

Vi foreslår å utvide ulvesona betydelig, slik at mange av de områdene hvor ulven naturlig vandrer til, inkluderes.

Samtidig tar vi hensyn til reindrift, områder med mye sau på beite, og skadebegrensning gjennom en overlapp med forvaltningsområder for andre rovdyr.

Vårt forslag vil innebære at deler av Hedmark, deler av Akershus, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder blir ny forvaltningssone for ulv. Det betyr at ulvesona vil utgjøre 14,3 prosent av Norges areal, mot dagens 5,5 prosent.

For at Norge aktivt skal bidra til at ulvebestanden i Skandinavia blir levedyktig bør det nye norske bestandsmålet være 15 - 20 familiegrupper av ulv, der minimum 15 revir i sin helhet skal ligge i Norge.

Det vil bety at det kan leve mellom 150 - 200 ulver i norsk natur.

Alene er ikke dette nok til at bestanden blir levedyktig, men sammen med en framtidig svensk bestand på pluss 400 ulv, kan det være et anstendig norsk bidrag til en mer levedyktig bestand av ulv i Skandinavia.

Ulv er bra for naturen. Arten spiller en viktig rolle øverst i næringskjeden, og lever av hjortedyr, og påvirker blant annet rødrev og bever. Uten store rovdyr har vi ikke intakte økosystemer.

Vi mennesker deler naturen med andre arter, og i likhet med all annen natur har ulven også egenverdi.

Norge har dessuten en internasjonal forpliktelse til å ta vare på ulven i henhold til Bernkonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold. I Norge har ulv vært fredet siden 1971, og forvaltes i henhold til reglene i Naturmangfoldloven. Loven sier at arter og deres genetiske mangfold skal bevares på lang sikt, og at artene skal forekomme i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.

Det er derfor ikke lov å fatte vedtak som innebærer stor risiko for at arten vedtaket berører blir utryddet fra Norge.

Ulven er oppført som kritisk truet på Norsk rødliste for arter.

Dagens bestandsmål er så lavt at den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden holdes nede på et kunstig lavt nivå.

I dag har vi som kjent kun ca. 30 helnorske ulver. I Sverige finnes det om lag 320 ulver, og vel 50 individer lever på grensen mellom Norge og Sverige.

Ulv er også listet som truet på den svenske rødlisten over arter. Etter å ha vært utryddet i nesten 200 har ulven kommet tilbake til Danmark, og danske myndigheter legger opp til at de kan ha plass til opptil 100 ulver i dansk natur.

Vi har registrert at noen argumenterer for et lavere bestandsmål enn dagens tre årlige helnorske valpekull, eller for å inkludere ulverevirene på grensen i det nåværende norske bestandsmålet.

Dette vil innebære en dramatisk reduksjon av antall ulv i Norge, og dermed være i strid med Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven.

Dagens bestandsmål er så lavt at å redusere det ytterligere er jevngodt med å vedta at ulven skal utryddes fra Norge. Det bør ikke være gangbar politikk.