Lenge til rentene øker

Ingress

Meninger

Norges Bank tror det først blir en heving av styringsrenta i 2016. I mellomtida må vi regne med at bankene vil konkurrere om kundene og presse sine utlånsrenter ned. Det kan føre til ny prisgalopp på boliger, men behøver ikke gjøre det. Uansett holder sentralbanken et våkent øye med utviklingen. Blir det behov for å øke styringsrenta før det tidspunktet man i dag tror, så gjør den det.

Nå, derimot, konkluderte hovedstyret i Norges Bank med å holde den uendret på 1,5 prosent. Som kjent opererer bankene med utlånsrenter som er om lag to prosent høyere enn det. Begrunnelsen for status quo er at lite har skjedd siden juni. Den moderate oppgangen fortsetter hos handelspartnerne, selv om veksten ute er lavere enn tidligere antatt. Prisveksten som plutselig bykset over 2,5 prosent i sommer, har nå falt igjen. Mye av prisveksten «kan trolig forklares av midlertidige forhold», som sentralbanken uttrykker det. Prisveksten blir ventelig liggende under 2,5 prosent i åra framover, altså under nivået som isolert sett skulle tilsi en renteøkning.

Men det er mye usikkerhet i bildet. Med renter nær null i euroområdet har man lite å gå på. Frykten for tilbakeslag er til stede. Sanksjonene mellom Russland, USA og Europa, kjenner vi ikke de endelige virkningene av. Vi vet heller ikke hvor stor boligprisstigning og følgelig gjeldsøkning som kan komme i kjølvannet av økende konkurranse om kundene mellom bankene her hjemme.

Godt er det derfor at Norges Bank, som det beste miljøet for vurderinger av finansiell stabilitet, har modeller som varsler kriser på et tidlig tidspunkt. Gjennom studier av i alt 27 bankkriser i inn- og utland og bruk av data fra 16 OECD-land fra 1970 til 2013 har man funnet historiske fellestrekk på bestemte områder forut for finanskriser. Man har sett på gjeldsvekst for husholdninger og bedrifter, boligpriser og hvordan bankene har lånt inn sine penger. På grunnlag av dette har sentralbankens analytikere funnet tydelige mønstre på når det gjelder å være på vakt. Modellene gir anslag på sannsynligheten for en finansiell krise noen år fram i tid. Det er på et vis betryggende. På den annen side har ingen riktig kunnet forutse slike kriser i god nok tid før. I det lengste håper vi derfor at nyutviklede modeller er noenlunde treffsikre.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.