Lengtet tilbake til barndomsbyen

Vinnerdikt med innebygde webcams.

(Dagbladet.no): Månedens Diktkammeret-vinner er en aldri så liten nyskaping. Anne Lind har vunnet to ganger før, men for første gang er seieren er et ekte produkt av interaktivitet.

«dette er en bit av barndomsbyen min» inneholder linker til to webkameraer. Begge gir, som tittelen antyder, et lite innblikk i barndomsbyen hennes.

- Det ble til av en veldig lengsel og en veldig forundring, forteller Anne Lind.

En magisk glasskule

Lengselen gikk tilbake til Ames i Iowa, USA, hvor hun ble født og oppvokst. Hun har norske foreldre og flyttet etter hvert tilbake til Norge. Nå bor hun på Lista.

Forundringen gjaldt det magiske ved å kunne sitte på Lista og kikke på livet i byen hun inntil i fjor sommer ikke hadde vært i siden hun var 12.

- Som å kikke inn i ei magisk glasskule, sier hun om å oppdage webkameraene på nettet.

Hun kaller bruken av webkameraene i diktet for «det ultimate \'show, don\'t tell\'». Kameraene sier også noe om hvor langt unna noe kan være, selv om det virker nært.

INTERAKTIVT DIKT: I Anne Linds dikt kan du selv se hva hun skriver om, ved å klikke deg inn på linkene i diktet. Foto: PRIVAT
INTERAKTIVT DIKT: I Anne Linds dikt kan du selv se hva hun skriver om, ved å klikke deg inn på linkene i diktet. Foto: PRIVAT Vis mer

- For meg ble webkameraet et konkret bilde på minne-forbindelsen vi jo har i oss mellom her/nå og der/da. Og pc-skjermen ble et konkret bilde på stengselen, dette umulige prosjektet å komme seg tilbake på ekte til der/da, samme hvor mye vi lengte-mimrer og samme hvor magiske oppfinnelsene blir, mener hun.

- Vinnerdiktet er et fellesprosjekt

Anne Lind er en flittig bruker av Diktkammeret og klarer rett og slett ikke å la være å skrive. Hun har hatt god nytte av alle tilbakemeldingene hun får fra diktlærer og andre deltakere, og ønsker å dele æren for vinnerdiktene med dem.

- Hver gang har jeg tenkt på at bak dette «vinnerdiktet» ligger det, om ikke alltid direkte, så i alle fall alltid indirekte, en mengde kunnskapsrike råd og rause tips og oppmuntrende støtte fra diktlæreren og alle deltakerne på Diktkammeret.

Og i tillegg kommer all inspirasjonen og lærdommen fra å få lese så mange gode og spennende og forskjellige dikt og eksperimenter på kammeret. Hvert «vinnerdikt» er med andre ord resultatet av et felles prosjekt, mener hun.

Månedens vinner har fått publisert flere tekster. I 1980 ga hun ut «Hjemheim A/S» på Gyldendal, en samling tekster som forlaget valgte å lansere som dikt, men som hun selv kaller noveller.

I løpet av våren gir hun ut en samling haikudikt, og i september kommer en samling dikt og tekster med inspirasjon fra barndomsbyen i USA. Begge gis ut på Forlaget Kristiansen i Harstad.

Her kan finner du Anne Linds tidligere vinnerdikt, «turistdyret» og «ode til Heidi M.».

Juryens kommentar til månedens vinnerdikt

Å underleggjera det kvardagslege og nære. Å trå ut av det daglegdagse perspektivet og sjå tinga frå ein litt annan vinkel, dette er element som er sentrale i mange gode dikt. Og kva er oss nettpoetar nærare enn vår eigen PC-skjerm?

Her vert det gjort om til det den også er, nemleg ei flat krystallkule. Ei kystallkule me som magikarar kan bøye oss inn over og sjå! Levande bilete frå barndomsbyen på den andre sida av kloden! Dette er verkeleg magisk og fantastisk!

Og så strøymer assosiasjonane fram i sinnets «krystallkule», og poeten skildrar levande og konkret ei rekkje tydelege opplevingar som stig fram for lesaren med poetisk kraft gjennom eit enkelt, men sanseleg språk.

At dette diktet frå ein nettbasert skrivestad faktisk flettar inn i linjene peikarar, linkar, som viser både til desse levande bileta via webcamera, og samstundes viser korleis denne teknologien kan verta poetiske element i dikt, er noko spennande og utfordrande for oss.

Det set me i juryen pris på. Her er verkeleg ein tekst som både peikar ut over seg sjølv, men som også får dei tinga som ligg utanfor teksten til å peike inn på teksten og fylle ut og forsterke opplevinga.

Sidan dette vart eit svært opplevingsrikt dikt med eit overraskande og overskridande bilete til slutt, vil me i juryen gjerne løfta dette fram i fokus som månadens dikt for januar.

For juryen, Helge Torvund 

I juryen sitter også Kristian Rishøi, Niels Schia, Marie L. Kleve og Maria Børja.

<B>BARNDOMSTRAKTER: Dette er Lynn Avenue i Anne Linds barndomsby, som hun skriver om i månedens vinnerdikt.