Ler av Steinfeld

Toppsjefene i TV2 og VG reagerer sterkt på Hans-Wilhelm Steinfelds kronikk i Dagbladet i går. Dagsrevy-sjefen beskylder VG for manglende dømmekraft og sår tvil om troverdigheten i avisas omtale av TV2.

- Den er proppfull av selvfølgeligheter og rariteter, sier TV2-sjef Arne A. Jensen om Steinfelds kronikk, og reiser spørsmål om Dagsrevy-sjefens og NRKs troverdighet.

- Når Steinfeld snakker om dømmekraft vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte, tatt i betraktning hans egen dømmekraft de siste par månedene.

- Hva tenker du på?

- Det er en sum av begivenheter, så vel privat som profesjonelt, sier Jensen, og nevner blant annet Steinfelds utfall mot egne medarbeidere etter NRKs dekning av Gardermoen-åpningen.

Troverdighet

I kronikken omtaler Dagsrevy-redaktør Steinfeld VGs mediejournalistikk som tendensiøs og negativt vinklet. «Har TV2 en god dag, blir det en helside i VG...», skriver han.

Steinfeld trekker avisas habilitet og dømmekraft i mediesaker i tvil, og viser til at VG har samme strategiske eier som TV2, nemlig Schibsted.

- Skal vi forfølge hans resonnement, må vi spørre om han snakker av egen erfaring. Hvis VG skulle være bundet av sine eiere, hvilken troverdighet har da NRK? NRK er totalt avhengige av goodwill fra Stortinget, mener Jensen.

- Uhyrlig

- Er det uproblematisk at Schibsted, som eier både Aftenposten og VG, også har store eierinteresser i TV2?

- Det er en helt annen diskusjon. I dette tilfellet går det først og fremst på tilliten til VG. Jeg føler meg trygg på at Steinfeld ikke vil få noen støtte til denne typen uhyrlige påstander. Men det bidrar jo til en debatt også om NRKs uavhengighet, om de har noen, sier Jensen, som ikke vil kommentere Steinfelds utspill ytterligere.

- Det gidder jeg ikke. Det er rett og slett for tøvete.

Ansvarlig redaktør i VG, Bernt Olufsen, nekter å ta Steinfelds utsagn alvorlig.
- Det Steinfeld påstår, framkaller latter hos meg. Jeg er overrasket over at en profesjonell mann trekker en slik konklusjon på et så syltynt grunnlag, sier Olufsen.

- VG er en avis som redigeres på fullstendig uavhengig grunnlag og i samsvar med redaktørplakaten. Det bør Steinfeld vite.

VG-redaktøren reagerer på at en mann i Steinfelds posisjon ikke kan dokumentere påstandene sine bedre.

- Vi bør ha en levende debatt om medienes innhold, men Steinfelds bidrag til debatten vil ikke sette noen spor etter seg.

NRKs nyhetssjef Tom Berntzen sier han «gjerne tar debatten om de kommersielle mediene og deres troverdighet».
- Noen medier prøver veldig sterkt å ta vare på troverdigheten og vesentligheten, mens det hos andre kan gå på bekostning av sterke kommersielle krefter.

- Hvilke tenker du på?

- Jeg ønsker ikke å gå inn på navngitte medier. Men jeg kan si at vi i ledelsen denne høsten har stusset på en del vinklinger av stoff som er skrevet om NRK.

Troverdighet

Berntzen tror ikke at Steinfelds kraftsalve svekker Dagsrevyens troverdighet.
- Det er helt i orden at våre medarbeidere deltar i et offentlig ordskifte.