Les brevet fra Flatland:

- Jeg er fortsatt TV2-ansatt

Det er fremkommet en rekke løgnaktige historier om min person i pressen i den senere tid. Pressen kontrollerer tydeligvis ikke godt nok påstander og rykter som settes ut. Jeg skal ta for meg noen av løgnene i forbindelse med mitt engasjement i TV2. Senere vil jeg komme tilbake til andre forhold.

Jeg inngikk 23.12.1997 en avtale med TV2 om å produsere programmet Fredagsbørsen. Det står intet i denne avtalen om at jeg ikke skulle handle aksjer på børsen mens programmet var på luften.

Derimot påla jeg meg selv en regel om at jeg ikke skulle gjøre dette. Dette skyldtes at jeg er særlig godt innforstått med en programleders behov for tillit og integritet. Det er noe som jeg er meget opptatt av. Det var ingen i TV2 som ba meg om å innføre en slik regel. Heller vil jeg si at jeg var overrasket over at ikke TV2 var mer opptatt av dette spørsmålet.

På VGs førsteside sist fredag slås det stort opp at jeg skal ha kjøpt aksjer for 800000 kroner mens jeg var programleder i Fredagsbørsen. Aksjene jeg kjøpte, skal ifølge VG ha hatt en formidabel verdistigning på våren og forsommeren 1998. Både kjøpet og verdistigningen er ren løgn. Det ble riktignok kjøpt aksjer i Elkjøp i oktober for rundt 25000 kroner, men dersom VG-journalisten hadde gjort hjemmeleksa, ville han funnet ut at dette var aksjer som ble kjøpt av en elev, på programprodusentens regning, i det vi kalte «Børsskolen» i Fredagsbørsen. For ordens skyld: Det ble samtidig kjøpt aksjer av samme elev for et tilsvarende beløp i Tomra.

Senere handlet jeg aksjer i romjulen - altså etter at programserien var avsluttet - men merket dessverre lite til den påståtte formidable oppgangen på vårparten!

Senere blir denne løgnen, servert i en avis, referert som sannhet i en annen avis, og slik går sirkelen videre, uten at det blir mulig for en person å følge med på karusellen.

Jeg ser at TV2 og pressen stadig omtaler at jeg har brutt avtalen med TV2 vedrørende programmet Fredagsbørsen. Dette tilbakevises absolutt og ugjenkallelig. Jeg har ikke brutt avtalen med TV2. Ikke det aller minste lille punkt.

Det viste seg etter hvert at selskapet Globus Asset Management, som var gitt oppdraget å forvalte pengene i fondet på en måte som skulle gi best mulig avkastning, gikk med driftsunderskudd og hadde problemer. Dette underskuddet hadde naturligvis intet å gjøre med den kontoen som inneholdt innskyternes penger. Dette er på samme måte som for eksempel at Storebrand plasseres sine kunders penger på konto, noe som intet har å gjøre med driften av selskapet.

For å sikre meg at jeg var orientert om den vanskelige utviklingen i Globus, kjøpte jeg 29.4.98 en såkalt «lyttepost» i selskapet for 200000 kroner. Posten skulle med andre ord brukes til å ha innsyn i forholdene. Dette var ment å være til det beste for programmet, sparerne og seerne. Dette var ikke på noen måte en investering fra min side. Faktisk regnet jeg med at jeg ville tape noe penger på denne posten. Jeg syntes imidlertid dette var en grei forsikring mot at noe utenfor mitt herredømme skulle gå galt.

Ikke på noen måte var dette noe brudd på avtalen med TV2. Tvert imot ville også TV2 kunne blitt informert raskere om noe skulle ha skjedd.

Senere på året inngikk jeg en tilleggsavtale med TV2. Denne tilleggsavtalen har tidligere viseadministrerende direktør Finn Andreassen prestert å fremholde som sin bragd nå i ettertid. Imidlertid er sannheten i dette sterkt fordreid. Intensjonen var at tilleggsavtalen skulle presisere at jeg ikke skulle ha noen tilleggsfortjeneste på programmet utover det avtalte honorar. Dette mente også jeg var riktig for meg selv, fordi jeg ønsket at det skulle være krystallklart at min integritet var ivaretatt.

Heller ikke denne tilleggsavtalen har jeg brutt på noe punkt. Det ble ikke foretatt noen transaksjoner overhodet etter dette frem til programmets avslutning.

Jeg har ikke, utover det avtalte honorar, tjent ett øre på programmet mens det pågikk. Ingen har tapt ett øre på grunn av noe jeg har gjort eller ikke gjort. På alle punkter har jeg i programserien ivaretatt hensynet til den alminnelige mann og kvinne. I hvert eneste program ble det gjentatt til det kjedsommelige at aksjer er forbundet med risiko. Aksjer går opp og ned. Å spare i aksjefond må ha en horisont på 3- 5 år.

Noen har tjent på å delta i aksjefondet, og noen har tapt. De som tapte var de som gikk tidlig ut av fondet, i strid med ekspertenes råd. De som var med fra begynnelsen i mars 1998 har til i dag hatt en verdistigning på 20 prosent, dobbelt av bankrente. Dette er imidlertid ikke noe poeng i seg selv. Det viktige er at det ikke er slik det løgnaktig er fremstilt, at noen har tapt på noe jeg har gjort eller ikke gjort. Som følge av pressens ukritiske journalistikk, har det dertil vekket noen aksjonærer til å spekulere videre i en slik uhyrlighet.

Da programserien ble avsluttet, satt jeg fremdeles med «lytteposten» på 200000 kroner. Den var verdt mindre, og jeg hadde altså på dette tidspunkt tapt penger. Senere kom det opp at selskapet hadde noen ideer til å utvikle selskapet videre. Dette fant jeg interessant, og investerte ytterligere penger. Dette var altså etter at programserien var avsluttet.

På et senere tidspunkt ble hele Globus oppkjøpt. Dermed tjente jeg penger på investeringen som var gjort etter programmets slutt, men tapte noen tusen på «lytteposten».

Ikke på noe punkt er dermed avtalen med TV2 brutt.

Det har vært påstått i pressen at jeg skulle ha unnlatt å informere TV2 i møte 1.11.00 om mine aksjekjøp i Globus, og at dette var et tillitsbrudd. Til stede på dette møtet var informasjonssjef Rune Inderøy og programsjef Nils Ketil Andresen. Her ble så vel kjøpet av «lytteposten» og kjøpet i 1999 (altså etter at Fredagsbørsen var avsluttet) gjennomgått. Alle relevante og irrelevante forhold var nå belyst.

Samme ettermiddag informerte Andresen meg om at Kåre Valebrokk var fornøyd med orienteringen. Valebrokk gikk selv ut i nyhetene på TV2 og uttrykte sin tillit til meg.

Det er i prosessen fremkommet mange løgner og insinuasjoner. Man står maktesløs mot en massivt angripende presse. Dermed har også pressen ensidig påvirket opinionen uten nyanser.

Jeg mener å ha gjort tingene riktig. La meg allikevel for helhetens skyld akseptere at jeg kunne ha informert om «lytteposten» min da den ble etablert. Imidlertid virket dette på daværende tidspunkt uten interesse. Det er jo først senere, når jeg etter programseriens avslutning, faktisk allikevel tjente penger på en fortsatt deltagelse i Globus, at dette punktet kunne få den interesse det faktisk har fått. Interessen har imidlertid vært basert på et sviktende grunnlag.

Det står dermed fast at jeg verken hadde som intensjon, eller faktisk fikk, noen fortjeneste mens programmet pågikk.

Det står dermed også fast at jeg ikke på noen måte har brutt noen avtale med TV2. At jeg allikevel har ønsket å trekke meg som programleder for et program, er således en følge av det etablerte mediahysteri, hvor karusellen har gått fortere enn det jeg har kunnet henge med.

Hadde jeg selv lest i pressen om en annen person enn meg selv, men med samme innhold, hadde jeg vært meget skeptisk til vedkommende, selv om jeg kjenner pressens makt. Jeg forstår dermed at det stilles spørsmål ved meg fra seerne. Fremtiden vil vise om de forstår hva som her i virkeligheten har skjedd i mitt forhold til TV2, og om jeg selv vil føle at det er forstått av seerne.

Forøvrig blir Kåre Valebrokk på forsiden av Dagbladet 3.11.00 fremstilt som en kløpper, som på en smart måte har kommet unna en kontrakt med meg. Slik er det gjerne hvis man i utgangspunktet er regnet som en kløpper. Da blir alle aktiviteter gjerne snudd til fordel for kløpperen. På den annen side blir jeg, som er fremstilt urettmessig, regnet for ikke så smart. Slik kan det gjerne få være.

Imidlertid må jeg i denne sammenheng gjøre klart at jeg ikke har trukket meg fra noen pågående avtale med TV2. Jeg har ønsket å trekke meg som programleder for et spesielt program på TV2. Dette gir den foreliggende avtale med meg anledning til, uten at dette har betydning for øvrige elementer i avtalen.

rdquo}Hallvard Flatland slår tilbake mot ryktene

Det er fremkommet en rekke løgnaktige historier om min person i pressen i den senere tid. Pressen kontrollerer tydeligvis ikke godt nok påstander og rykter som settes ut. Jeg skal ta for meg noen av løgnene i forbindelse med mitt engasjement i TV2. Senere vil jeg komme tilbake til andre forhold.

Jeg inngikk 23.12.1997 en avtale med TV2 om å produsere programmet Fredagsbørsen. Det står intet i denne avtalen om at jeg ikke skulle handle aksjer på børsen mens programmet var på luften.

Derimot påla jeg meg selv en regel om at jeg ikke skulle gjøre dette. Dette skyldtes at jeg er særlig godt innforstått med en programleders behov for tillit og integritet. Det er noe som jeg er meget opptatt av. Det var ingen i TV2 som ba meg om å innføre en slik regel. Heller vil jeg si at jeg var overrasket over at ikke TV2 var mer opptatt av dette spørsmålet.

På VGs førsteside sist fredag slås det stort opp at jeg skal ha kjøpt aksjer for 800000 kroner mens jeg var programleder i Fredagsbørsen. Aksjene jeg kjøpte, skal ifølge VG ha hatt en formidabel verdistigning på våren og forsommeren 1998. Både kjøpet og verdistigningen er ren løgn. Det ble riktignok kjøpt aksjer i Elkjøp i oktober for rundt 25000 kroner, men dersom VG-journalisten hadde gjort hjemmeleksa, ville han funnet ut at dette var aksjer som ble kjøpt av en elev, på programprodusentens regning, i det vi kalte «Børsskolen» i Fredagsbørsen. For ordens skyld: Det ble samtidig kjøpt aksjer av samme elev for et tilsvarende beløp i Tomra.

Senere handlet jeg aksjer i romjulen - altså etter at programserien var avsluttet - men merket dessverre lite til den påståtte formidable oppgangen på vårparten!

Senere blir denne løgnen, servert i en avis, referert som sannhet i en annen avis, og slik går sirkelen videre, uten at det blir mulig for en person å følge med på karusellen.

Jeg ser at TV2 og pressen stadig omtaler at jeg har brutt avtalen med TV2 vedrørende programmet Fredagsbørsen. Dette tilbakevises absolutt og ugjenkallelig. Jeg har ikke brutt avtalen med TV2. Ikke det aller minste lille punkt.

Det viste seg etter hvert at selskapet Globus Asset Management, som var gitt oppdraget å forvalte pengene i fondet på en måte som skulle gi best mulig avkastning, gikk med driftsunderskudd og hadde problemer. Dette underskuddet hadde naturligvis intet å gjøre med den kontoen som inneholdt innskyternes penger. Dette er på samme måte som for eksempel at Storebrand plasseres sine kunders penger på konto, noe som intet har å gjøre med driften av selskapet.

For å sikre meg at jeg var orientert om den vanskelige utviklingen i Globus, kjøpte jeg 29.4.98 en såkalt «lyttepost» i selskapet for 200000 kroner. Posten skulle med andre ord brukes til å ha innsyn i forholdene. Dette var ment å være til det beste for programmet, sparerne og seerne. Dette var ikke på noen måte en investering fra min side. Faktisk regnet jeg med at jeg ville tape noe penger på denne posten. Jeg syntes imidlertid dette var en grei forsikring mot at noe utenfor mitt herredømme skulle gå galt.

Ikke på noen måte var dette noe brudd på avtalen med TV2. Tvert imot ville også TV2 kunne blitt informert raskere om noe skulle ha skjedd.

Senere på året inngikk jeg en tilleggsavtale med TV2. Denne tilleggsavtalen har tidligere viseadministrerende direktør Finn Andreassen prestert å fremholde som sin bragd nå i ettertid. Imidlertid er sannheten i dette sterkt fordreid. Intensjonen var at tilleggsavtalen skulle presisere at jeg ikke skulle ha noen tilleggsfortjeneste på programmet utover det avtalte honorar. Dette mente også jeg var riktig for meg selv, fordi jeg ønsket at det skulle være krystallklart at min integritet var ivaretatt.

Heller ikke denne tilleggsavtalen har jeg brutt på noe punkt. Det ble ikke foretatt noen transaksjoner overhodet etter dette frem til programmets avslutning.

Jeg har ikke, utover det avtalte honorar, tjent ett øre på programmet mens det pågikk. Ingen har tapt ett øre på grunn av noe jeg har gjort eller ikke gjort. På alle punkter har jeg i programserien ivaretatt hensynet til den alminnelige mann og kvinne. I hvert eneste program ble det gjentatt til det kjedsommelige at aksjer er forbundet med risiko. Aksjer går opp og ned. Å spare i aksjefond må ha en horisont på 3- 5 år.

Noen har tjent på å delta i aksjefondet, og noen har tapt. De som tapte var de som gikk tidlig ut av fondet, i strid med ekspertenes råd. De som var med fra begynnelsen i mars 1998 har til i dag hatt en verdistigning på 20 prosent, dobbelt av bankrente. Dette er imidlertid ikke noe poeng i seg selv. Det viktige er at det ikke er slik det løgnaktig er fremstilt, at noen har tapt på noe jeg har gjort eller ikke gjort. Som følge av pressens ukritiske journalistikk, har det dertil vekket noen aksjonærer til å spekulere videre i en slik uhyrlighet.

Da programserien ble avsluttet, satt jeg fremdeles med «lytteposten» på 200000 kroner. Den var verdt mindre, og jeg hadde altså på dette tidspunkt tapt penger. Senere kom det opp at selskapet hadde noen ideer til å utvikle selskapet videre. Dette fant jeg interessant, og investerte ytterligere penger. Dette var altså etter at programserien var avsluttet.

På et senere tidspunkt ble hele Globus oppkjøpt. Dermed tjente jeg penger på investeringen som var gjort etter programmets slutt, men tapte noen tusen på «lytteposten».

Ikke på noe punkt er dermed avtalen med TV2 brutt.

Det har vært påstått i pressen at jeg skulle ha unnlatt å informere TV2 i møte 1.11.00 om mine aksjekjøp i Globus, og at dette var et tillitsbrudd. Til stede på dette møtet var informasjonssjef Rune Inderøy og programsjef Nils Ketil Andresen. Her ble så vel kjøpet av «lytteposten» og kjøpet i 1999 (altså etter at Fredagsbørsen var avsluttet) gjennomgått. Alle relevante og irrelevante forhold var nå belyst.

Samme ettermiddag informerte Andresen meg om at Kåre Valebrokk var fornøyd med orienteringen. Valebrokk gikk selv ut i nyhetene på TV2 og uttrykte sin tillit til meg.

Det er i prosessen fremkommet mange løgner og insinuasjoner. Man står maktesløs mot en massivt angripende presse. Dermed har også pressen ensidig påvirket opinionen uten nyanser.

Jeg mener å ha gjort tingene riktig. La meg allikevel for helhetens skyld akseptere at jeg kunne ha informert om «lytteposten» min da den ble etablert. Imidlertid virket dette på daværende tidspunkt uten interesse. Det er jo først senere, når jeg etter programseriens avslutning, faktisk allikevel tjente penger på en fortsatt deltagelse i Globus, at dette punktet kunne få den interesse det faktisk har fått. Interessen har imidlertid vært basert på et sviktende grunnlag.

Det står dermed fast at jeg verken hadde som intensjon, eller faktisk fikk, noen fortjeneste mens programmet pågikk.

Det står dermed også fast at jeg ikke på noen måte har brutt noen avtale med TV2. At jeg allikevel har ønsket å trekke meg som programleder for et program, er således en følge av det etablerte mediahysteri, hvor karusellen har gått fortere enn det jeg har kunnet henge med.

Hadde jeg selv lest i pressen om en annen person enn meg selv, men med samme innhold, hadde jeg vært meget skeptisk til vedkommende, selv om jeg kjenner pressens makt. Jeg forstår dermed at det stilles spørsmål ved meg fra seerne. Fremtiden vil vise om de forstår hva som her i virkeligheten har skjedd i mitt forhold til TV2, og om jeg selv vil føle at det er forstått av seerne.

Forøvrig blir Kåre Valebrokk på forsiden av Dagbladet 3.11.00 fremstilt som en kløpper, som på en smart måte har kommet unna en kontrakt med meg. Slik er det gjerne hvis man i utgangspunktet er regnet som en kløpper. Da blir alle aktiviteter gjerne snudd til fordel for kløpperen. På den annen side blir jeg, som er fremstilt urettmessig, regnet for ikke så smart. Slik kan det gjerne få være.

Imidlertid må jeg i denne sammenheng gjøre klart at jeg ikke har trukket meg fra noen pågående avtale med TV2. Jeg har ønsket å trekke meg som programleder for et spesielt program på TV2. Dette gir den foreliggende avtale med meg anledning til, uten at dette har betydning for øvrige elementer i avtalen.