Les Nils Nilsen brev

Dette er brevet fra Robinsondeltakeren Nils Nilsen.

«Ad Emil Sladrehank.

Jeg føler ikke at dagens artikkel i Nettavisen 16.10.00, er dekkende for de faktiske forhold rundt avsløringen av juksesaken i Robinson. Mye av det Emil uttaler er direkte usant . Jeg har selvsagt ikke noe oppmerksomhetsbehov omkring denne saken. Jeg ble bare intervjuet om saken og sa som sant var. Skal man først snakke om oppmerksomhetsbehov og uberegnelighet, ligger jo denne først og fremst hos Emil. I de fleste episoder er han utagerende og aktiv så snart kamerateamet er tilstede. Utagerende Madonna-immitasjoner er tross alt hans kjennemerke. Han er vel også blant Dem som ivrigst bidrar til å avsløre sine mange personlige farger og legninger, mens jeg stort sett ligger og sover og legger et beskyttende lokk på spørsmål som er seerne uvedkommende. Eksempelvis hva jeg egentlig måtte føle for den enkelte og hvordan alt fra sexliv til avføringsmetoder og tider preger mitt opphold. Emil gjør konsekvent det motsatte. I forrige uke bokstavelig talt dret han foran åpent kamera. I kommende episoder vil vi også se ham sitte å betro oss sine seksuelle erfaringer i videoboksen. Trenger jeg nevne mer?

Når det gjelder uberegnelighet, går jeg ut fra at også Tv-seerne har lagt merke til at Emil stort sett er den som uttaler seg negativt om andre deltagere ned til et personlig nivå, mens eksempelvis undertegnede begrenser seg til å uttale seg om taktikk. Personangrep, og i det hele tatt oppførsel som i ord og handling virker usympatisk på TV, er noe som Emil på lag Nord og Ihne på lag Sør er alene om. Her har de to virkelig funnet hverandre! Ingen andre deltagere forteller at noen er late, selvhevdende, sutrete osv. Vi konstaterer bare taktikk ved å hevde at noen lyver eller på annet vis opptrer i spillet på en eller annen usympatisk eller psykopatisk måte. De fleste andre deltagere er bevisst over at kamera er tilstede, og at man i ettertid må stå for alt hva man gjør og sier. Tydeligvis er dette noe Emil har problemer med.

Jeg sa i intervjuet med P4 at det faktisk var meg som brakte jukse-historien til en helhet hos kamerafolkene, og har ingen problemer med å stå for dette. Emil burde være voksen nok til å stå for sin del - uten fratrekk. Men som kjent i hans historie, har det vel i svært mange år eksistert sider av Emil han har hatt problemer med å stå frem med. Robinsonekspedisjonen er således hans store tur ut av skapet og ut på dypt vann, hvilket hans kommentarer i denne sak gjenspeiler.

Jeg synes at den som skriker høyest i forbannelse over juks i en av landets største aviser, også må kunne tåle å stå for hvordan han avslørte jukserne. At han i det hele tatt våget å gå ut med denne forbannelse stiller jeg meg for øvrig undrende til. Det er tross alt en kjent sak blant oss deltagere at også Emil ved enkelte anledninger spiste av jukselasset. Blant annet gjelder dette i tilfeller hvor han selv var med på å knabbe baguetter og sjokolade av matrasjonene til kamerateamet.

Emil må selvsagt få mene akkurat hva han vil om min personlighet. Men at han stemte meg ut for å beskytte meg mot meg selv tror jeg ikke noen er villige til å tro på. Tvert i mot avslører dette et av Emils mange mindreverdighetskomplekser for folk som kan bygge hytter og flåter. Folk som gjør det bra i konkurranser og har draget på damene. Skal vi fortsette en debatt på slike premisser må jeg desverre melde meg ut. Jeg klandrer ikke folk for å være seg selv, og akter ikke gjøre det i fremtiden heller. Jeg forventer dog at folk kan ta konsekvensen av sine egne handlinger - og for en gangs skyld tilhører jeg den enge krets av «hederlige» deltagere som ikke farer med juks og annet fanteri. Det står jeg for!

Med vennlig Hilsen

Nils Nilsen»