Leser Dagbladet Dagbladet?

UDI VAR sist uke i kontakt med Dagbladet flere ganger om saken til russiske Valeri Berkov. Berkov har mistet sin permanente oppholdstillatelse (bosettingstillatelse) i Norge fordi han har oppholdt seg utenfor landet lenger enn en slik tillatelse åpner for. Utlendingsloven er helt klar på dette området. En bosettingstillatelse er forbeholdt personer som bor fast i Norge, og faller uten unntak bort dersom innehaveren oppholder seg utenfor Norge i mer enn to år. Loven gir ikke UDI mulighet til å utøve skjønn i slike saker.

EN PERSON som mister en permanent bosettingstillatelse kan likevel ha rett til annen oppholdstillatelse i Norge. UDI har derfor helt siden Berkov ble varslet om at han kom til å miste bosettingstillatelsen ønsket å legge til rette for at han fortsatt skal kunne oppholde seg her dersom han ønsker det. Som vi sier i Dagbladets artikkel 29. juli har UDI ønsket å imøtekomme Berkovs behov ved i første omgang å gi et visum som gir ham mulighet for å reise ut og inn av Norge. Vi har videre oppfordret ham til å søke om ny oppholdstillatelse på annet grunnlag, og presisert at hans lange tilknytning til Norge gjør at saken da bør være grei.Samme dag som Dagbladet bringer disse opplysningene fra UDI gjentas likevel - på lederplass - den feilaktige påstanden at UDI vil nekte Berkov å oppholde seg i Norge. Det hadde vært en fordel om lederskribenten i det minste satte seg inn i hva avisen selv opplyser i en sak før de går ut med kritikk. Leser ikke Dagbladets ansatte Dagbladet?