Lesernes mening

Se hva leserne mener om studentene (utdrag)

Systemet legger opp til at de skal være det. Gruppearbeid er lavt prioritert, og ressursknapphet er en årsak til at det ikke blir gitt individuell oppfølging i tilstrekkelig grad. Dessuten er studiefinaniseringen til de grader miserabel at de fleste studenter kaver for å komme seg i jobb fortest mulig.

- Håkon Elnan Aune

Ja, fordi skolen har sørget for at det eneste som betyr noe er karakterer, ikke engasjement

- Torkill Berge

* Undervisningsformene passiviserer elever og studenter helt fra grunnskolen av. Spesielt er motstanden stor i høyere utdanning når det gjelder å gå over til mer moderne læringsmetoder. Pensumlister, fagplaner og teoretisk undervisning skaper puggehester uten reel innsikt i sitt fagområde!

* Karakterer ved eksamen er det som står igjen som bevis for din innsats etter endt utdanning. Eksamensordningen nærmest oppfordrer studenter til å pugge og konsentrere seg om pensum.

* Dramatiske kutt i tilskuddene til Universiteter og Høgskoler de siste årene har ført til en rasjonalisering av utdanningene. Det betyr mer teoretisk undervisning, mindre lab-arbeid, færre timer undervisning, dårligere kontakt med undervisningspersonalet og forfallene arbeidsforhold. Dette virker selvsagt negativt på engasjementet til studenter.

* Dårlig pedagogikk blant forelesere. En blind tro på at god kunnskap i emner skaper gode forelesere gjør at mange institusjoner er fylt opp med håpløse forelesere. Hardt presset arbeidsmarked i enkelte fagområder gjør at de beste faglige tilsatte forsvinner til næringslivet. Dårlig undervisning skaper labert engasjement!

* Enkelte utdanninger har et håpløst faglig innhold som gjør at interesserte studenter langt på vei mister motivasjonen.

- John Arthur Berg

Det ikke er noen vits i å lære bare for læringens skyld. Man lærer for å kunne gjøre nytte for seg i arbeidslivet. Evighetsstudententer er en fenomen som hører 68er generasjonen til.

- Johan Olav K.

Dagens studenter leser bare rett foran eksamen, såkalte skippertak, klarer å stå på eksamen(noen), ferdig med det. På denne måten læres ingenting varig, etter et år eller to aner de ikke hva det var de svarte på til eksamen. De har karakteren men kan veldig lite. Mesteparten av semesteret går med til fyll og fest.

- Anonym

Slik dagens skoler fungerer så må man være puggehester for å lykkes på skolen. Da ser jeg ikke noen annen løsning enn å pugge. De fleste vil vel ut i arbeidslivet også, men kan jo ikke være student bestandig heller. Det blir for dyrt.!!

- Kai

Studentene i dag har ingen lett hverdag. Flere må ta seg deltidsjobber på grunn av for dårlig studiefinansiering og et dårlig boligtilbud - resultatet er at færre fullfører studiene på normert tid. Vi bruker lang tid på å bli ferdig fordi vi ønsker oss en god utdanning som er til nytte for oss og samfunnet. Det er ikke om å gjøre om å bli fortest ferdig, da ville det vært flere enn som fullførte studiene på normert tid.

- Irene Moen

Studenter i dag er ikke mer fiksert på pensum enn tidligere, men kravet til økt gjennomføringshastighet er mye større i dag. I tillegg er det lite rom for forsinkelser i studiet, j.fr. lånekassens forskrifter.

- Magne Mikal Hustavenes

Nei, fordi forutsetningen for å gjøre det bra etter avlagt avsluttende eksamen er at du har sosiale nettverk, kontakter, er omgjengelig og kan arbeide på flere nivåer enn bare de faglige. Dette mener jeg at de fleste studenter er enige i

- Ståle Berglund

Bernt Hagtvets påstand om at studentene er sytete puggehester faller på generaliseringen. Det er ikke mulig å påstå noe om alle studentene, bortsett fra at alle får 17 260 kr mindre enn minstepensjonistene å leve av i året.

Derimot finnes det god dokumentasjon på at det finnes svært mange forelesere som ikke har pedagogisk kompetanse, som simpelthen holder kjedelige forelesninger. Det er også et faktum at det blir gitt for lite veiledning, at inneklimaet på universitetene er stort sett elendig og at regjeringa ikke har gitt signaler om at de tar problemene på alvor.

I dag er det sudentene og NSU som lager faglige debatter, det er studentene og NSU som stiller spørsmålstegn ved fagets innhold, og det er studentene og NSU som er fremme i media og på Stortinget for å gi universitetene bedre økonomiske kår i tillegg til bedre studiefinansiering for alle studentene.

Alle studenter ønsker en interessant jobb etter endt utdanning, men når våre økonomiske vilkår er såpass dårlige i studietiden, skulle det bare mangle at flere ønsker å komme ut i arbeid så fort som mulig for å få en inntekt det går an å leve av!

Gi studentene en sjanse så skal vi være verdens flinkeste akademikerspirer.

- David Baum, leder i NSU