Lettlurte politikere?

BISTAND: I sin kronikk i Dagbladet 8. oktober kritiserer forskerne Ingrid Samset og Astri Suhrke ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) meg og min analyseenhet for å omfavne Paul Colliers bok «The Bottom Billion» som et nytt trylleformular. Collier lager enkle løsninger for en komplisert verden – noe som passer som hånd i hanske for politikernes behov for en salgbar bistandsstrategi, påstår de to forskerne.

Når jeg liker boka er det nettopp fordi den ikke har et enkelt og salgbart budskap, i motsetning til enkelte andre forfattere og debattanter. Forslagene hans er ikke lette å gjennomføre. Noen av dem er ganske så politiske ukorrekte, for eksempel hans syn på verdien av militære intervensjoner.

Og han kommer med en viktig kritikk av bistandsindustrien – oss politikere inkludert – for å skyte med hagle mot verdens 5 milliarder fattige. Innsatsen bør heller rettes mot den fattigste milliarden – de som bor i land med tilbakevendende konflikter, mot land med undertrykkende politiske regimer, og mot olje- og diamantrike stater der den politiske eliten forsyner seg grovt av landets inntekter. Skal vi hjelpe, sier Collier, nytter det ikke bare med bistand, vi må også bryte ressursforbannelsen, bruke handelstiltak og internasjonale lover, og garantere sikkerhet.

Jeg er selvfølgelig enig med Samset og Suhrke i at politiker- og forskerrollen ikke må sammenblandes. Forskernes oppgave er å være kritiske – ikke tilpasse budskapet til politikernes behov. Samtidig er det viktig at vi som politikere setter oss inn i hva de ulike forskerne har kommet fram til, slik at vi kan fatte beslutninger på best mulig grunnlag. Det er derfor jeg har invitert Collier til Norge og Litteraturhuset fredag førstkommende for å få en ordentlig diskusjon omkring hans tanker. Dit har vi også invitert representanter fra norske forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner – og dessuten Morten Høglund fra Fremskrittspartiet. Det bør det bli en god debatt av.

Debatten om tallbruk omkring sannsynligheten for at en borgerkrig vil gjenta seg, som er hovedpoenget i kronikken til Suhrke og Samset, må nødvendigvis bli ett av temaene på dette møtet. Jeg er enig i at det er viktig å belyse dette nærmere. Takk til CMI-forskerne for viktige innspill til debatten fredag 12. oktober!