Lettvinte påstander

Skal vi få ned utslippene av klimagasser må vi ha en debatt basert på kunnskap, ikke synsing.

GASS: Det er enighet om at gass til erstatning for kull er den billigste måten å redusere klimautslipp på, skriver Lien. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix
GASS: Det er enighet om at gass til erstatning for kull er den billigste måten å redusere klimautslipp på, skriver Lien. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB ScanpixVis mer
Meninger

Dagbladet hevder på lederplass 15. august  at jeg ikke bryr meg om klimautslippene fra oljevirksomheten. Bakgrunnen er et intervju i VG der jeg peker på at å redusere aktiviteten på sokkelen kan koste tusenvis av norske arbeidsplasser, uten at det vil ha stor effekt på verdens samlede utslipp av klimagasser.

Som olje- og energiminister er min jobb blant annet å legge til rette for god ressursforvaltning, statlige inntekter og trygge arbeidsplasser knyttet til petroleumsvirksomheten. Dette er fundamentet for velferdsstaten.

Med 250 000 direkte og indirekte sysselsatte er petroleumsvirksomheten Norges største og viktigste næring. Den sørger for rundt 300 milliarder kroner til statskassa hvert år.

Verdens står overfor to store utfordringer som må løses samtidig: Økt etterspørsel etter energi som følge av økt befolkning og velstand, og behovet for å begrense menneskeskapte klimaendringer. Regjeringen har en bred strategi for å møte begge utfordringene. Petroleumsproduksjonen i Norge er en del av løsningen, ikke en del av problemet.

Ny fornybar energi som vind og sol sto i 2012 for i underkant av to prosent av verdens samlede energibruk. For å dekke behovet for energi vil fossile energikilder være dominerende i tiår framover. Blant disse er kull det suverent største problemet. Fra 2002 til 2012 økte kullbruken med 50 prosent.

Det er bred enighet internasjonalt om at gass til erstatning for kull er den billigste og beste måten å redusere klimagassutslipp på i stor skala. Har Dagbladet glemt dette?

Regjeringen tar klimautfordringen på alvor, og Norge gjør mye for å redusere klimautslippene. Vi har allerede verdens strengeste regler for petroleumsvirksomheten. Ett virkemiddel er en egen CO2-avgift som er ti ganger høyere enn kvoteprisen som gjelder i Europa. Hvis industrien i resten av verden betalte bare halvparten så mye, ville det alene tvinge fram så store utslippskutt at togradersmålet ble oppfylt.

Utslippene fra norsk sokkel er dessuten lave per produsert enhet sammenliknet med resten av verden. Selskapene har gått foran for å utvikle løsninger som begrenser klimautslippene, som fangst og lagring av CO2.

Som olje- og energiminister er det min jobb å få fram hvilke konsekvenser kutt i den norske olje- og gassproduksjonen vil ha for arbeidsplassene i landet, og effekten det vil ha på klimautslippene. Spørsmålet om hva Norge skal gjøre for å møte klimautfordringene er for viktig til å la debatten bli preget av lettvinte påstander. Det burde også Dagbladet være

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.