Leve korrupsjonen!

AT KJELL INGE RØKKE, en av Norges rikeste personer er blitt dømt for korrupsjon har falt mange tungt for brystet. Også LOs tidligere leder Yngve Hågensen er i harnisk over dommen.Jeg er redd for at både Oslo Tingrett, (som avsa dommen) Transparency International, (som vil ha et renslig forretningsliv), og ikke minst professor dr.philos Odd Nordhaug ved NHH (med kritikk av dem som vil «stå over loven») kan komme for sent til framtiden. Korrupsjon er nemlig «in»! Ikke bare det. «The war on corruption is undermining democracy, helping the wrong leaders get elected and distracting societies from facing urging problems.»Utsagnet sto i mars-aprilutgaven av det halvoffisielle US-tidsskriftet Foreign Policy. Synspunktet blir forfektet på lederplass av redaktøren, Moisés Naím, en av USAs mest profilerte og politisk mest innflytelsesrike personer.

«KRIGEN MOT korrupsjon etterlater verden verre enn vi fant den», er en av hans teser. Og hvorfor? Fordi kampen mot korrupsjon ikke fører fram (!)«Slike falske forestillinger kan gjøre det vanskeligere, om ikke umulig, å få offentlighetens støtte til andre uunnværlige anstrengelser», skriver han og nevner, for dem som skulle være i tvil om hva han tenker på: skattereformer. (les: skattelette for de rike).Foreign Policy har gjennom mange år vært en premissleverandør til forkjemperne for globalisering. Det man her får vite, er med andre ord at korrupsjon er et akseptabelt redskap for denne politikken.Et av Moisés Naím argumenter er at land med korrupsjon jo ikke faller sammen. Ungarn, Italia og Polen er eksempler på at «rikdom kan leve sammen med korrupsjon». For Kina, India og Thailand gjelder det samme, skriver han.

DEN SPANSKE avisen El País som kommenterte artikkelen for en tid tilbake, unnså seg ikke for å kalle synspunktene perverse. Hvem har vel hørt om Enron, Halliburton, finans- og revisorselskapet Anderson, eller New Yorkbørsen som har hvitvasket penger i flere ti-år, eller den kriminelt organiserte virksomheten knyttet til skatteparadisene? spør avisen sarkastisk.Dagens norske justisminister og PST har fastslått at kritikere av globalisering utgjør en fare for Norges sikkerhet. De vet dermed hvor de har fienden. De bør heretter også vite hvor de finner støtte og har sine sanne venner. Alle de store flernasjonale selskapene er med på å finansiere felttoget for dagens globalisering. De utgjør åpenbart ingen fare.Kunne justisministeren ta skrittet fullt ut og bidra til å stifte Korrupsjonens norske venneforening?