Leve ytringsfriheten!

DANMARK: I desember skrev vi, 12 forfattere, et åpent brev til offentligheten om den behandling mennesker av utenlandsk opprinnelse er utsatt for i Danmark. Vi oppfordret borgerne i Danmark til på demokratisk vis å ta stilling og ta avstand fra diskriminering og snikende umenneskelighet. I ukene som er gått siden vi skrev vårt brev har hundrevis av forfattere, prester, leger, psykologer, og veteraner fra diplomatkorpset gitt uttrykk for en lignende bekymring. Konflikten mellem den utvikling de hittil har vært tause vitner til, og deres personlige moral, har tvunget dem til å trå fram. De besluttet sig til, akkurat som vi, å vekke ytringsfriteten til live igjen. Også Europarådet og Politiets Etterretningstjeneste har pekt på faren ved stigende demonisering av etniske minoriteter.

DET VAR to grunner til brevet vårt. Den ene er en stigende bekymring over tilbakeslaget for de humanistiske verdier vi anså for å være fundamentet i det danske demokratiet. I den offentlige debatten brukes det stadig hyppigere ord og uttrykk som vekker opp minnene fra totalitære bevegelser på andre tidspunkter i historien. Det gjelder ikke minst det stadige jaget etter syndebukker blant landets etniske minoriteter. Men det handler ikke bare om tonen i debatten. Det handler også om en praksis som konsekvent nedvurderer hele samfunnsgrupper. Måten mennesker omtales på er ofte et varsel om måten mennesker vil behandles på i framtiden. Vi ser det i en lovgivning som tegner et stadig mer foruroligende bilde av et etnisk oppdelt samfunn med første og andreklasses borgere, hvor mindretallet med utenlandsk bakgrunn utelukkes fra rettigheter som etniske dansker tar som en selvfølge. En stadig mistenkeliggjøring av våre muslimske medborgere følges opp med krav, påbud, kontroll og forskjellige former for avstraffelse.

DEN ANDRE grunnen til vårt brev er fraværet av en slagkraftig opposisjon mot dagens danske utlendingspolitikk. Taushet er farlig for demokratiet. Den som tier samtykker. Tausheten er medløperens første skritt. Andre skritt er åpen aksept, det tredje er aktiv deltagelse i forfølgelsen, og så har vi for lengst forlatt det humane samfunn. Derfor sier vi ifra. Vi ønsker den for demokratiet så livsviktige debatten tilbake i dansk politikk, ikke bare den som handler individuell frihet og skattestopp, men også den om menneskesyn, moral og ikke minst fremtiden for landets etniske medborgere. Vi henvender oss til alle de mennesker som er en del av et demokrati, og derfor bærer et ansvar for utviklingen, enten de er enige i den eller ikke. Også i hvert av de store gamle politiske partier må der finnes en fraksjon som ikke lar høre fra seg, men som består av konservative, venstrefolk eller sosialdemokrater med samvittighet.

VI BESKYLDES for å ville gjeninnføre sensuren i Danmark fordi vi kritiserer en språkbruk som stempler hele grupper av mennesker som lavtstående vesener, pest og kreftceller. Men vi ønsker ikke at lover og paragrafer skal brukes mot Dansk Folkepartis misbrukere av ytringsfriheten. Deres fordreininger og manipulasjoner virker i seg selv undergravende på demokratiet, men demagoger blir først alvor farlige når ingen motsier dem. Dansk Folkepartis representanter definerer seg selv som «de nye kulturelle og politiske makthavere». I overensstemmelse med arven fra den første danske dissident P. A. Heiberg bruker vi vår ytringsfrihet til å kritisere disse nye makthavere, og ikke minst den regjering som samarbeider med dem. Vi oppfordrer alle til å gjøre opp med seg selv om de mange hatske ord som stempler medmennesker som kreftceller og kriminelle bare skal møtes med skuldertrekk. For er det en ting historien har lært oss igjen og igjen så er det følgende: når hatet ikke får et motsvar så ender umenneskeligheten med å regjere.