Liberal avis?

DAGBLADET GJENGA onsdag 9. mars et dikt på ledersiden som grovt sjikanerte kollega Janne Haaland Matlary. Diktet blandet elementer av Matlarys debattstil og katolske tro med karikerte henvisninger til hennes synspunkter i den offentlige debatt. Blandingen av boklighet og buskis summerte seg sikkert - for dem som måtte ha andre meninger enn Matlary - opp til en festlig uthengning. Det er trist at Dagbladet forfaller til et slikt nivå. Dagbladet har tidligere ligget i frisk debatt med Matlary. Klare meninger i den offentlige debatt beklager neppe noen. Ytringsfrihetskommisjonens syn om at offentligheten av og til må tåle å se på trykk uspiselige meninger og at toleranseterskelen skal være høy for kunstneriske uttrykk har også bred støtte. Men når Dagbladet på denne måten sanksjonerer såpass grov usakelighet for å ramme meningsmotstandere, vil jeg i det lengste håpe at det var en redaksjonell glipp, og at avisen ved nærmere ettertanke, og i lys av sine liberale tradisjoner, vil beklage det hele.