«Lies Inc.»

Sciencefictionfilm med store ambisjoner og små midler.

FILM: Hadde César Ducasse hatt 100 millioner kroner, kunne han sikkert laget den versjonen av «Lies Inc.» som han ville. I stedet har dette blitt en lavbudsjettfilm hvor sparetiltakene blir litt for synlige.

Inspirasjonskildene til Ducasse - som har skrevet, regissert og produsert - er klassisk science fiction: George Orwells totalitære «1984», Isaac Asimovs robotlover og Philip K. Dicks paranoide verdensbilde møtes i et samfunn hvor alt kontrolleres fra tv-skjermen. Her taler Velgjøreren (Ole Jørgen Nilsen) til folket, og det er straffbart å ikke se på. Amber City er eneste trygge sted i en radioaktiv verden, og her møter vi Isan Epel (Ida Marie Bakkerud), agent for allmektige Schillmann, Inc. Hva hun egentlig driver med, vet hun ikke, etter hvert oppdrag slettes hukommelsen hennes. Men denne gangen har hun forlangt å få betalingen i form av en diskett med farlig innhold.

Hun forfølges av Phil Comb (Daniel Karlsson), en narkoagent som smaker vel mye på varene. Han roter seg også inn i en sammensvergelse, og snart skjønner han og Isa at de har felles fiender.

Bakkerud og Karlsson og de andre spiller veldig godt, men det er uheldig at filmen har engelsk som hovedspråk. Selv om manuset er på prikkfritt, idiomatisk engelsk, er det så som så med skuespillernes uttale.

César Ducasses dyktighet er det ingen ting i veien med. Men neste gang må han enten begrense sine vyer eller ha et budsjett som står i forhold.