Lik lønn uansett arbeid?

«Endelig litt fornuft i denne debatten. Ja til høyere lønn for sykepleiere.

olav 6543

«I starten satte feministene sykepleiere og leger opp neskene gjør en like viktig jobb som ingeniørene, som fortjener lønnen sin. mgns

«Det som gjør ingeniører mer «verdifulle» er rett og slett tilbud og etterspørsel. Når det er knapphet på en spesiell kompetanse i markedet stiger etterspørselen mer enn tilbudet, hvorpå lønningene øker. Dette fungerer igjen som et insentiv slik at flere skaffer seg den etterspurte kompetansen, og så synker verdien på kompetansen igjen.

Lord Marius