Like mye skyld?

MUHAMMED: For mennesker uten moralsk kompass synes det naturlig at den som har irritert muslimer ved å trykke karikaturer av Muhammed og den som reagerer med ambassadestorming og drapstrusler har like mye skyld. Klarest ble dette uttrykt av Arbeiderpartipolitikeren Aslam Ashan, som i Tabloid 30. januar mente at redaktøren av Magazinet hadde «bedt om» å bli drapstruet og måtte «ta konsekvensen av» det han har gjort. På direkte spørsmål svarte han at redaktøren og den som kommer med drapstrusler har like mye skyld. Statsminister Stoltenbergs uttalelser til VG, der han la en del av skylden på Magazinet, har samme rot. Statsministeren påstår nå at han ikke mente det slik. Det vil vi gjerne tro, men det gjøres vanskeligere av at utenriksminister Jonas Gahr Støre følger samme linje. Det er ekstremister på begge sider som har skylden, har Støre uttalt bl.a. på tv-kanalen al-Jazeera.

DENNE REFLEKSEN var tydelig også da Støre på Dagsrevyen onsdag 8. februar ble konfrontert med at danske imamer har dratt på turne i Midt-Østen med et falskt «grisebilde» av Muhammed. Støres kommentar til dette var at det var uforståelig at grisebildet ble vist og at «det må man ta ansvar for på begge sider». Javel. En islamistisk imam fra København får tak i et bilde fra internett som viser en franskmann som deltar i en grisehylkonkurranse og drar på turne med påstander om at dette beviser de vantros fornærmelser mot Muhammed. Ansvaret for at han gjør dette skal altså deles av oss som er så ekstreme at vi forsvarer ytringsfriheten? Støre kan umulig ha ment dette, men denne historien viser at hos ham ligger skylddeling for alt som skjer som en refleks og en del av forsøket på «dialog».

DET ER OGSÅ sterkt beklagelig at en mann jeg tidligere har hatt stor respekt for i samme Dagsrevy-innslag forsøkte å forsvare at han i utlandet lyver om at det bare er en ubetydelig avis som Magazinet som har trykket karikaturene fra Jyllandsposten i Norge. Kan du ikke isteden beklage at du har kommet i skade for å spre slik feilinformasjon da, Jonas? Det er jo så lett å beklage andres ytringer på vegne av det norske folk. Hva med bjelken i eget øye?