Like nyheter

NÆRINGSLIVSNYTT: Jeg er en nettbruker, og leser daglig nettutgavene av de større riksdekkende avisene. Siden i sommer, hvor det var stort fokus på utviklingen i eiendomsmarkedet, har jeg lagt merke til at et lite antall saker har fått relativt mye dekning.

Årsaken til dette er at både nettutgaven av VG og nettutgaven av Aftenposten benytter seg av E24 Næringsliv, og de fleste næringslivsnyheter fra disse avisene viser direkte til E24 sine nettsider. Jeg kan forstå at dette trolig er besparende for de to avisene, men dette er ikke helt uproblematisk. I en situasjon hvor to av de tre største avisene har samme kilde til nyheter innebærer det at et stort flertall av befolkningen bare har to kilder til nyheter om næringslivet.

Det er mange tilgjengelige kilder til næringslivsnyheter, som åpenbart gir nok bredde samlet sett, men disse leses ikke i samme utstrekning som de tre store riksdekkende avisene.

Problemet er at nyheter i riksdekkende media har relativt stor innvirkning på forventningene i markedet. Dette vil i sin tur medføre at E24 Næringsliv kan bli for tung på vektskåla når leserne skal gjøre seg opp meninger. Jeg håper Dagbladet vil fortsette med egne næringslivsnyheter, slik at leserne ikke bare blir sittende igjen med en kilde til næringslivsnyheter.