Likelønn - ikke viktig nok?

LØNN OG KJØNN: Likelønnskommisjonens fokus er lønnsgapet mellom kjønnene, ikke klasseforskjeller. I Norge har vi et betydelig likelønnsproblem. Til tross for utdanningsrevolusjonen de siste tjue årene, tjener kvinner i snitt bare 85 % av mannens lønn per time. Mai-Len Skilbrei og Johanne Bergkvist kaller dette lønnsgapet for en av de største urettferdighetene i norsk arbeidsliv («Ser ikke klasse for bare kjønn», 7. desember). Likevel antyder de at dette viktige spørsmålet ikke i seg selv er nok til å fortjene politisk oppmerksomhet. Dette er jeg uenig i.Likelønnskommisjonen har fått i oppdrag av regjeringen å utrede spørsmålet om hvorfor kvinner fortsatt tjener mindre enn menn, og foreslå tiltak for å lukke lønnsgapet. Vi vet at kjønnsforskjellene i lønn finnes i alle lag av samfunnet. Kvinnelige renholdere tjener mindre enn menn med tilsvarende lengde på utdannelsen. Kvinnelige leger og ingeniører tjener mindre enn mannlige kolleger. Faktisk øker lønnsforskjellene mellom kjønnene med utdanningsnivå. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er gjennomgående, og slett ikke begrenset til arbeider-klassen - eller til overklassen.

DET KAN HENDE at Skilbrei og Bergkvist egentlig ønsker seg en utredning om den generelle lønnsspredningen i samfunnet. I så tilfelle kan man tenke seg at dette spennende oppdraget gis til en annen regjeringsoppnevnt kommisjon. For det er ikke Likelønnskommisjonens oppgave å vurdere om renholdere bør tjene like mye som leger.

VÅRT MANDAT FRA regjeringen er å drøfte sammenhengen mellom kjønn og lønn. Dette betyr ikke at vi overser at lavlønnsprofilen på flere lønnsoppgjør de siste årene har bidratt til å heve lønna for mange kvinner. Vi mener imidlertid at lønnsgapet mellom menn og kvinner denne ene gangen fortjener all oppmerksomhet. Uten å komme i skyggen av andre agendaer. Det er kvinner verdt - uansett klasse.