Likelønnskrisa

LIKELØNN: Den første loven Barack Obama skrev under på som ny president, handlet om likelønn.

Med et pennestrøk gjorde han det ulovlig å lønnsdiskriminere på bakgrunn av kjønn på samme arbeidsplass. Obama har tatt likestillingssinken USA et steg videre. I Norge kan Regjeringen signere likelønnskommisjonens innstilling før valget – med et pennestrøk kan de trekke Norge et steg videre. Vil de det?

At alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av kjønn, etnisitet og religion, er en kjent 17. mai-formulering. Dessverre er det langt mellom 17. mai og kvinners virkelighet. Kvinners arbeid blir ikke verdsatt på lik linje med menns, og denne urettferdigheten fortsetter. Fortsatt er det slik at kvinner tjener kun 85 øre for hver krone en mann tjener. Og for oss i kvinnedominerte yrker med høyere utdanning er lønnsgapet enda større – 80 øre. Kynikerne rynker nok på nesa, men for et rettferdig menneske er dette en krise.

Vi ønsker en regjering som tør å handle nå, og som tør å tenke langsiktig. Er ikke målet å gjøre lønnsdiskriminering historie? Er ikke målet til den sittende regjeringen å komme urettferdigheten helt til livs? Eller må vi bli menn for å få rettferdig lønn?

Kvinner har vært for godtroende. Vi har trodd at vi var på vei mot likelønn, at kvinnedominerte yrker vil bli like verdsatt som menns. At samfunnet hadde skjønt tegningen for lenge siden. Men i virkeligheten har ingenting skjedd siden Gro Harlem Brundtland var statsminister for første gang – for 20 år siden. Og for sykepleiere er det til og med tendenser til forverring.

Midt oppi dette spiller Jens, Kristin og Liv Signe nøkkelroller. De kan stanse diskrimineringen av kvinnedominerte yrker. De satt selv ned Likelønnskommisjonen som foreslo en likelønnspott på tre milliarder for å utjevne forskjellene, nå trenger de bare å skrive under på innstillinga. Med et pennestrøk kan de redusere lønnsgapet, med et pennestrøk kan vi få mer rettferdighet og likeverd mellom kjønnene.

Men hvem vet om regjeringen kommer til å gjøre noe før valget. Pengene sitter løst i finanskrisen. Krisen i den mannsdominerte bygg- og anleggsbransjen har blitt hørt med adskillig milliarder. Vi forstår dette. Men vi forstår ikke hvorfor den vedvarende lønnsdiskrimineringa av kvinner ikke blir sett på som en krise, og ikke får samme politiske oppmerksomhet. Hva om Kristin Halvorsen benyttet anledningen til å bekjempe finanskrisen ved å gå inn for en likelønnspott for kvinnedominerte yrker?

Over halvparten av befolkningen er kvinner – nå må vi begynne å gjøre litt ut av våre problemer. Vår tålmodighet nærmer seg slutten.