Likestilling i det blå

Klikk for ingress.

Meninger

I siste statsråd før Stortinget tok ferie la regjeringen til slutt fram den lenge etterspurte likestillingsmeldingen. Det er den første på 20 år og en oppfølging av det regjeringsoppnevnte Skjeie-utvalgets to omfattende rapporter. Meldingen kan dessverre like godt arkiveres først som sist. Stortinget rekker ikke å behandle den før valget, og partiene som ligger an til å overta makta, ønsker seg mindre politisk styring på området. Dagens likestillingsapparat og flere ordninger, som pappaperm og kvotering, henger i en tynn tråd under et blått styre.

Det er de rødgrønne klar over. Derfor er det skuffende at likestillingsmeldingen ikke ble høyere prioritert, slik at flertallsregjeringen kunne ha forankret den i Stortinget og dermed lagt noen føringer for de neste åra. Regjeringen har investert store ressurser i et utvalg som nå ikke vil bli fulgt opp. Det bærer også likestillingsmeldingen preg av. Den er svært lite offensiv og konkret, for å si det forsiktig, og drister seg ikke til å berøre de mer omstridte forslagene når det gjelder tiltak og organisering.

Paradoksalt nok forteller likestillingsmeldingen med all tydelighet at det fortsatt trengs en aktiv politikk og en bedre organisering av arbeidet. Den beskriver en ulikestilling, som tross synlige endringer, faktisk ikke har endret seg stort på viktige områder de siste 20- 30 åra. Det gjelder både i familien og yrkeslivet, som selvfølgelig henger sammen, men særlig bør det være en politisk oppgave å sørge for mer likestilling når det gjelder økonomi, politikk og håndheving av lover og rettigheter. Vi kan heller ikke kalle oss likestilt når 80 prosent av foreldre som er alene med barn etter samlivsbrudd er kvinner. Det er fortsatt et synlig utslag av ulikestillingens konsekvenser. Å fjerne pappapermen, som er en av de ordningene som har virket, er i hvert fall ikke løsningen.

Norge har beviselig hatt stor suksess og økonomisk framgang ved å føre en aktiv likestillingspolitikk, og

andre land misunner oss og tar etter. Men arbeidet er ikke over, viser alle tall. Hva slags likestillingspolitikk vi får etter valget, er likevel i det blå.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.