Likestilling i revers

Ingress

Meninger

Solveig Horne har varslet at hun neste uke vil sende ut til høring to forslag til endring av reglene for fedre og mødrekvotene. Det ene forslaget er en dårlig idé. Det andre forslaget er en veldig dårlig idé. For ei uke siden roste vi på denne plass Solveig Horne for å ha vært lærenem i spørsmålet om respekt for lesbiske og homofile. Den uka har hun imidlertid tatt et stort skritt bakover. Hun har selvsagt anledning til å mene og foreslå det hun måtte ønske, men hun bør samtidig bestrebe seg på at hennes forslag skal gjøre minst mulig skade. Horne foreslår endringer som skal gjøre det lettere for mor å ta over farens kvote under spesielle vilkår. At mor skal kunne ta over farskvoten dersom far sitter i fengsel virker svært fornuftig. Men en mer generell mulighet for å la mor ta alt fordi far er selvstendig næringsdrivende blir for generelt. Da ville det være bedre å gi fedrene en lengre tidsramme å bruke sin kvote innenfor. Barn av næringsdrivende trenger også god farskontakt.

Foreldrepermisjonen er ikke en rettighet gitt foreldre. Den eksisterer av hensyn til barna. Barn har godt av å etablere et nært forhold til begge sine omsorgspersoner. De og fedrene vil tape dersom fars andel av permisjonsperioden krymper. Kvoteordningen er også en god måte å fordele permisjonsbelastningen på arbeidsgiverne på, slik at kvinner og menns arbeidsgivere deler belastningen. Det er viktig for likestilling. Tar kvinner nå igjen en større del av permisjonen vil dette skade deres posisjon i arbeidslivet. Horne presenterer et forslag der foreldrene bare trenger å fylle ut et skjema. Statsråden forsikrer i ett av sine forslag at opplysningene ikke vil bli kontrollert av NAV. Det er en tillit Horne neppe er villig til å utvide til andre NAV-brukere. Hornes forsikring om at opplysningene slett ikke skal kontrolleres, virker nærmest som en ferdigskrevet jukselapp fra statsråden til potensielle trygdemisbrukere. Det er muligens en oppskrift på hvordan man kan undergrave fedrekvoten, men det er samtidig en oppskrift på hvordan man undergraver respekten for lov og orden i dette landet. Slike regler skader mer enn forholdet mellom barn og far.

Den obligatoriske fedrekvoten kuttes nå med fire uker. Dette mener regjeringen, ifølge sitt budsjett, vil føre til at fedre vil ta ut mindre permisjon enn nå. For dem som virkelig mener at det er best at mødrene tar mer er dette sikkert greit. Men de som forsvarer frivilligheten med at likestilte menn vil kreve sin del av permisjonstida uansett, har et forklaringsproblem. De legger til rette for et tilbakeskritt de ikke ønsker.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.