Likestilling i styrer

LIKESTILLING: Dagbladets leder «Sett pris på menn» reiser spørsmål ved om tvangsoppløsning av styrer som ikke følger loven om 40 prosent kjønnskvotering er for drastisk. Også i dag må allmennaksjeselskapene forholde seg til bestemmelser der sanksjonen er tvangsoppløsning. Det gjelder blant annet bestemmelser om ansattevalgte og andre krav til styret, krav til revisor, daglig leder og årsregnskap så vel som årsrapport. Hvorfor skal disse være viktigere enn kravet om rettferdig kjønnsrepresentasjon?

VI HAR ALLTID opplevd at krav om likestilling blir møtt med en rekke negative reaksjoner. Svartmaling og motargumentasjon ut fra gjeldende situasjon er gjennomgangsmelodien. Så også nå. Vis meg den bedriften som kan tenke seg å legge ned om ikke kravet om 40 prosent kvinner i styret blir fulgt. Norge har i dag tusenvis av kompetente kvinner som er mer enn kapable til å ta på seg styreverv. Men når kvinner skal inn, må en mann vike plassen. Vi ønsker ikke et samfunn der menn er «portvoktere» og velger menn til de fleste ledende posisjoner. Kravet om kjønnsbalanse i styrene er ikke noe problem for de store statseide selskapene. Det er ingen grunn til at ASAene skal ha så store vansker. Dessuten vil de ha en overgangsperiode på to år etter at loven eventuelt settes i kraft. Lovens ikrafttreden legger press på ASAene, men like viktig er det at undersøkelser dokumenterer økt lønnsomhet i bedrifter med kjønnsbalanse i styrene. Kunnskapen om dette vil nok bidra til økt motivasjon!