Likestilling og integrering

INTEGRERING: I Dagbladet lørdag undrer Sissel Benneche Osvold seg over at jeg ikke er utnevnt i det departementet som har hovedansvaret for integrerings- og asylpolitikken. I Dagbladet søndag blir jeg kritisert for å ikke å mene noe om det samme området. Bakgrunnen for oppslaget søndag var et intervju med Ukeslutt. Der ba jeg om forståelse for at jeg trengte noe tid på å sette meg inn i de politiske sakene. Jeg registrerer at Ukeslutt ikke ønsket å gi meg denne tiden. La det være sagt med en gang: Jeg er motstander av tvangsekteskap og synes nesten det er på grensen til det akseptable når noen tolker min tilbakeholdenhet dagen etter at jeg ble utnevnt som om jeg er uklar på hva jeg mener om omskjæring. Men Dagbladets to oppslag reiser en annen interessant problemstilling: Blir en statssekretær med en annen etnisk bakgrunn en flertallets automatisk tildelt rollen som «innvandrernes representant?» Jeg oppfatter meg som en statssekretær som skal jobbe bredt uten å bli satt i bås. Det er statsråden, ikke media som skal definere mine ansvarsområder. Men en politiker fra en annen kultur forventes tydeligvis å ha klare standpunkt om integrering fra dag én.

JEG ER FØDT og oppvokst i Tanzania, er opprinnelig indisk og har levd sytten år i Norge. Det gir meg en spesiell kompetanse jeg vet regjeringen vil benytte seg av. Men samtidig er jeg oppnevnt i et departement der blant annet likestilling er et av hovedområdene. Jeg har arbeidet politisk med likestilling i mange år og har sett dette både ut ifra et majoritets- og minoritetsperspektiv. Blant annet er jeg svært opptatt av hvordan norsk likestillingspolitikk skal få reelle konsekvenser også for dem som sitter nederst ved bordet. Fattigdom og sosial ekskludering rammer ikke kvinner og menn på samme måte. Hvordan møtes rusmisbrukende kvinner i behandlingsapparatet? Er det noen forskjell på kvinner og menns fattigdomsfeller? Og selvsagt: Hva betyr norsk likestilling for de kvinnene som lever mellom ulike kulturer? Jeg har et sterkt ønske om å delta i politiske debatter i tiden fremover, og vil bidra både med min kompetanse og mitt engasjement.