STILLINGSUTLYSNING? Slik lød overskriften i artikkelen der NRK fortalte at de jaktet på kvinnelige kommentatortalenter. Etter en uttalelse fra Likestillingsombudet, er tittelen nå endret til «Vil du kommentere TV-fotball?». Faksimile: NRK.no
STILLINGSUTLYSNING? Slik lød overskriften i artikkelen der NRK fortalte at de jaktet på kvinnelige kommentatortalenter. Etter en uttalelse fra Likestillingsombudet, er tittelen nå endret til «Vil du kommentere TV-fotball?». Faksimile: NRK.noVis mer

Likestillingsombudet vil stoppe NRK-artikkel

Får ikke søke etter kvinnelige fotballkommentatorer.

(Dagbladet.no): NRK trenger nye fotballkommentatorer, og har samtidig benyttet sjansen til å gjøre noe med den skeive kjønnsfordelingen i kommentatorgruppa.

«NRK søker kvinnelige fotballkommentatorer», lød oppfordringen på NRK.no, der kvinner oppfordres til å kontakte NRK.

Oppfordringen kom i form av en artikkel, som ble publisert på kvinnedagen 8. mars.

Diskriminerende
Det falt ikke i god jord hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. De tok ifølge ombudet opp saken på eget initativ, men opplyser overfor Dagbladet.no at de har fått flere henvendelser fra folk som har reagert på artikkelen.

Konklusjonen er at Likestillings- og diskrimineringsombudet mener NRK har publisert en stillingsutlysning som er i strid med likestillingsloven.

«Ombudet ber om at NRK stanser annonseringen umiddelbart og at NRK endrer den fremtidige praksis, slik at stillingsannonser utformes i samsvar med likestillingslovens bestemmelser,» skriver ombudet i en uttalelse, datert 10. mars.

NRK fikk frist til i går med å svare på uttalelsen. Hvis ikke ville ombudet vurdere å skrive vedtak i hastesak, for å be NRK stanse utlysningen.

- Ikke stillingsannonse
Rune Haug, sportssjef i NRK, sier til Dagbladet.no at han svarte Likestillingsombudet i dag tidlig. Han er ikke enig i at artikkelen om kvinnejakten er en stillingsutlysning.

- Jeg skjønner at den kan misforstås som det, men det har ikke vært vår hensikt. Dette dreier seg om en talentjakt. Hvis vi finner mange nok kvalifiserte talenter, vil vi vurdere å rydde plass til en ledig stilling. Da vil vi lage en stillingsannonse, hvor vi vil forholde oss til det norske lovverket, sier han.

NRK har imidlertid gjort enkelte endringer i artikkelen som ligger ute, for å unngå at den framstår som en stillingsutlysning. Blant annet har de skiftet ut ordet «søknad» med «arbeidsprøve».

- Jeg registrerer det ombudet har uttalt, og håper at de er fornøyde med svaret vårt. Vi vil selvfølgelig rette oss etter påleggene derfra, sier Haug.

Kan oppfordre kvinner
«Fotballkommentering på TV er en av de siste mannsbastioner i Norge. Noen få pionerer, som NRK-sportens Unni Anisdahl og NRK Hordalands Øyvor Bakke, har kommentert fotballkamper for radio. Når det gjelder TV er det fortsatt rom for å skrive historie, ennå har ingen kvinne kommentert herrefotball,» skriver NRK i artikkelen.

Aller nederst i artikkelen informerer de om at også menn kan søke. Det holder ikke i en stillingsannonse, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

«Likestillingsloven § 4 første ledd, fastslår at det ikke er tillatt å lyse ledig en stilling for bare det ene kjønn, eller annonsere slik at utlysningen for øvrig gir inntrykk av at arbeidsgiver forventer eller foretrekker det ene kjønn til stillingen,» skriver de i uttalelsen.

NRK har derimot mulighet til å oppfordre kvinner til å søke. De kan også velge å ansette en kvinne framfor en mann, dersom begge er tilnærmet like godt kvalifisert.