Likhet for loven

Vi kan ikke lage en regel som kun gjelder for Breivik.

PÅ TWITTER? Antirasistisk senter har tatt til orde for at Anders Behring Breivik ikke skal få kommunisere med omverdenen og publisere tekster. Egne regler for Breivik vil få uholdbare konsekvenser, mener Jon Wessel-Aas. 
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
PÅ TWITTER? Antirasistisk senter har tatt til orde for at Anders Behring Breivik ikke skal få kommunisere med omverdenen og publisere tekster. Egne regler for Breivik vil få uholdbare konsekvenser, mener Jon Wessel-Aas. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

I Dagbladet 19. juni tar Antirasisistisk Senter ved Kari Helene Partapouli og Rune Berglund Steen til orde for frata Breivik hans politiske ytringsfrihet (underforstått; så lenge han fastholder det politiske syn han hittil har gitt uttrykk for). Begrunnelsen som anføres forstås slik at det er frykt for at han gjennom å kommunisere med ideologisk likesinnede, direkte eller for eksempel ved å publisere sine synspunkter i bokform eller via Internett, vil kunne bidra til å rekruttere flere til å tenke og handle som han har gjort.

Forutsetningen for utspillet, er at han blir dømt til fengselsstraff. I så fall er det åpenbart at han vil sone i avdeling med såkalt «særlig høyt sikkerhetsnivå». Da skal man være klar over at han for det første ikke vil ha mulighet til å kommunisere verken per post eller telefon uten at fengselsmyndighetene kan kontrollere all kommunikasjonen — og om nødvendig stanse/sensurere den. Dette er i loven begrunnet i sikkerhetshensyn.

Når det gjelder tilgang til elektronisk kommunikasjon, kan han bare få dette dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det. Dette vil neppe skje med det første, og om det skulle tillates, vil også hans bruk av slik kommunikasjon kunne kontrolleres/sensureres på samme måte som ved brev og telefoni. Breiviks frie kommunikasjonsmuligheter vil med andre ord være meget begrensede i utgangspunktet. Og at han skal kunne opprette en Twitterkonto eller liknende konti for interaktiv kommunikasjons på nettet, som Antirasistisk Senter nevner, er utenkelig.

Videre vil hans muligheter for kommunikasjon med omverdenen innenfor disse, snevre rammene, være ytterligere begrenset gjennom de alminnelige begrensningene i ytringsfriheten. I vår sammenheng er relevante begrensninger blant annet forbudet mot hatefulle/rasistiske ytringer, forbud mot oppfordringer til vold, forbud mot å inngå forbund om terror med videre. Forsøk på å ytre seg i strid med disse forbudene, vil bli stanset i og med den kommunikasjonssensuren han vil være underlagt under soningen.

Hva står vi igjen med da? Breiviks — riktig nok fysisk begrensede — adgang til å kommunisere med omverdenen og komme med lovlige ytringer og meninger. Også om de inneholder det ideologiske budskapet som han begrunnet sine straffbare handlinger i. Det er altså dette Antirasistisk Senter vil forby. Det er det ikke adgang til etter norsk rett, og det bør det heller ikke bli. Da forbyr man ellers lovlige, politiske ytringer fordi den som ytrer seg har begått drap i vedkommende ideologis navn. Da blander man sammen de handlingene han er straffet for, og de meningene som motiverte handlingene. Det fører galt av sted dersom en slik regel skal gjelde generelt — slik kravet er i en rettsstat.

Vi kan ikke lage en regel som kun gjelder for Breivik. Skal en som er straffedømt for drap som vedkommende hevder at han begikk i en eller annen guds navn, dermed også forbys å ytre seg om sin tro på samme gud? Skal en antirasist som er straffedømt for å ha drept en eller flere rasister i antirasismens navn, dermed også forbys å ytre sitt antirasistiske budskap? Jeg vil tro at både Antirasistisk Senter og andre vil se at konsekvensene av dette utspillet ikke vil være holdbare — og at man uansett ser at Breivik er nøytralisert nå.
(Innlegget ble publisert i papirutgaven 21.06.2012)

Følg oss på Twitter