Likhetstrekk mellom bildekunst og litteratur

«Brudeferden i Hardanger», av Tidemand og Gude (1849).

Bildekunst og litteratur:

Her kan du lese norske tekster illustrert av kjente malerier. Ved hjelp av maleriene kan du kanskje få nye ideer til tolkninger av tekstene, og se sammenhengen mellom bildekunstens og lyrikkens historie.

I bildeserien vår får du presentert viktige bilder fra forskjellige kunsthistoriske epoker, knyttet til bestemte litterære verker fra epoker innen litteraturhistorien. Test dine egne kunnskaper, og les mer om forholdet mellom bildekunst og litteratur!