Lillebror Høyre

ASYLPOLITIKK: Hva slags innstramninger på asylfeltet er det Høyre ser for seg?Høyres nestleder, Jan Tore Sanner, forsøker å spre en myte om at tallet på asylsøkere til Norge øker som følge av regjeringens politikk. Dette er fullstendig galt. Regjeringen fører en restriktiv, men rettferdig asylpolitikk. De som har behov for beskyttelse skal få det. De som ikke har et slikt behov skal vende hjem så raskt som mulig.

Den økningen vi nå ser skyldes blant annet at Sverige har nærmet seg norsk asylpolitikk og blitt noe strengere. Selv om det fremdeles er lettere å få opphold i Sverige enn i Norge, gjør dette at asylsøkertallene til våre to land har jevnet seg noe ut og at flere søker seg til Norge. I tillegg er det slik at konflikter i blant annet land som Somalia, Irak og Afghanistan får flere til å søke beskyttelse i Europa og Norge akkurat nå.

Det er altså ikke et resultat av Regjeringens politikk. Dette vet Jan Tore Sanner godt, ikke minst fordi hans eget parti faktisk slutter opp om linjen Regjeringen har lagt seg på i asylpolitikken.

Bent Høie, Høyres talsmann for utlendingsloven, uttalte senest i vår at Høyre er veldig opptatt av å videreføre den gode og liberale tradisjonen som Norge har i disse spørsmålene. Så hva er det Sanner mener når han skriver i Dagbladet 25.07.08 «Når Høyre kommer i regjering igjen, ønsker vi derfor å stramme inn på asylfeltet»? Har Høyre endret sin politkk på området eller forsøker Sanner og Høyre kun å tilpasse seg rollen som lillebror i en mulig regjering med et mer innvandringsskeptisk FrP?