Lillesand Prosjektet

LARS FJELDSKAAR

fortsetter i Dagbladet 12.02.04 sin negative omtale av forhold han mener å ha oppdaget mens han var ansatt i Lillesand Prosjektet. Det må opplyses at Fjeldskaar var ansatt om lag ett år og sluttet sommeren 1999. Han søkte imidlertid stilling i LP igjen for to år siden og uttrykte da at han trivdes både i arbeidet og miljøet i LP. Han fikk ikke stillingen.

Mange av LPs ungdommer har lang fartstid, også fra andre institusjoner, i å forholde seg til voksne og vet hvordan de kan manipulere situasjoner og personer, for å oppnå gevinst. I dette arbeidet er det noen ganger en vanskelig balansegang mellom den nødvendige grensesetting, bruk av tvang og samtidig ivaretakelse av den enkeltes rettssikkerhet i henhold til lov og forskrifter. Det er vår klare overbevisning at dersom tilstandene i LP har vært eller er slik Fjeldskaar forsøker å gi inntrykk av, ville LP av tilsynsmyndighetene blitt stengt umiddelbart. De positive tilbakemeldinger vi jevnt over får fra oppdragsgiverne og rapporter etter tilsynsbesøk fra Fylkesmannen underbygger vår overbevisning.

Påstanden om at en miljøarbeider, som øvet vold mot en ungdom plassert i LP, senere er blitt avdelingsleder, er ren bløff. Det er riktig at det i 1999 var en episode, hvor en miljøarbeider etter gjentagne provokasjoner fra en ungdom, var i håndgemeng med ungdommen. Miljøarbeideren valgte å slutte umiddelbart etter hendelsen.

Det Fjeldskaar kaller «metoden med isolasjon av ungdommer» må jeg besvare med at jeg ikke kjenner den metoden.

Fjeldskaar avslutter innlegget med at han har «nærmest følt oss truet av LPs ledelse». Det går en grense for hvor mye usannheter som kan tåles, før en tar igjen. Vi har vært tålmodige og alle skal få utøve sin ytringsfrihet.

Men man bør også være redelig og ærlig i sin omgang med sannheten. Det synes vi ikke Fjeldskaar er.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 309390790


Varnish cache server