Lillevolden tar feil

STEIN LILLEVOLDENS påstand i Dagbladet 24. februar om at Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI) har kommentert det norske mottakstilbudet er feil. ECRIs siste rapport om Norge er fra sommeren 2003 og omtaler ikke dette.

Regjeringen mener at alle med endelig asylavslag må reise hjem. Disse er ikke flyktninger, men oppholder seg her ulovlig. De har et reelt valg om å reise frivillig med hjelp av IOM, alternativt å bli sendt ut av politiet. Siden noen land ikke slipper inn andre enn de som kommer frivillig, er en metode for å bli i Norge å skjule identiteten, nekte å skaffe seg pass el. Slike personer trenger ikke norsk beskyttelse. De tar oppmerksomheten og ressurser fra dem som virkelig trenger vår hjelp. Pengeytelsene til denne gruppen er derfor kuttet. Vi har også begrenset mottakstilbudet. Men det er heller ingen som inntil nå er kastet ut av mottak. Mottaksplassen er imidlertid der for alle som sier ja til hjelp fra IOM. Dessuten får barnefamilier og enslige mindreårige bli i mottak så lenge de er i landet.